Ap-landsmøtet lyttet til Støre: Vraker rusreformen

Arbeiderpartiets landsmøte stemte fredag ettermiddag nei til en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Dermed havarerer regjeringens forslag til rusreform i Stortinget.

LYTTET TIL SJEFEN: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre advarte partiet mot å vedta en avkriminalisering av narkotika. Foto: Terje Bringedal 

nyheter

Etter å ha jobbet intenst for å finne et kompromiss i redaksjonskomiteen uten å lykkes, har et flertall på partiets landsmøte nå vedtatt å si nei til å avkriminalisere bruk og besittelse av små brukerdoser av narkotika.

188 stemte nei til generell avkriminalisering, mens 101 stemte ja.

Underveis i voteringen var det store tekniske problemer – og fem stemmer ble ikke registrert.

Dermed har Arbeiderpartiet lyttet til partileder Jonas Gahr Støre, som fredag ga sitt klare råd til landsmøtet å si nei til en generell avkriminalisering av narkotika.

– Min tilnærming er denne: Vi skal hjelpe dem som trenger hjelp, og være solidariske med dem som ikke skal inn i det. Derfor er jeg mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt, uttalte Støre.

UENIGE: Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Ap-leder Jonas Gahr Støre er uenige om avkriminalisering av narkotika. Foto: Terje Pedersen/NTB 

Ap vil heller differensiere reaksjonen til de som blir tatt med ulovlige rusmidler.

Det vil si at tunge rusavhengige skal slippe straff, men heller få oppfølging i helsetjenesten. Andre brukere skal fortsatt straffes for bruk og besittelse, slik som i dag, mener Ap.

Kom med bønn til landsmøtet

Regjeringens rusreform har splittet Arbeiderpartiet, og landsmøtets redaksjonskomité klarte ikke å bli enige.

Et mindretall i komiteen med blant andre Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Bergensordfører Marte Mjøs Persen tok ut dissens for å si ja til en generell avkriminalisering.

Mjøs Persen kom med en bønn til landsmøtet før voteringen om å stemme ja. Hun fremholdt at straff ikke virker – og i dag brukes mot dem som tåler det minst.

– La oss gripe denne historiske muligheten og si ja til en rusreform, sa Bergensordføreren.

Redaksjonskomiteens leder Anniken Huitfeldt argumenterte for flertallets forslag, nemlig en «begrenset avkriminalisering for tunge rusmisbrukere».

Landsmøtet vedtok til slutt dette forslaget:

«Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner».