Arbeiderpartiets skuffende nei til rusreformen

Arbeiderpartiet har valgt å overse den viktige arven etter Thorvald Stoltenberg med sitt nei til rusreformen, skriver Erlend Svardal Bøe (H).
nyheter


«Kanskje er det
når det bare er livet igjen å miste, og døden ikke skremmer deg lenger, når rusen ikke lenger gir deg fri, men blir mer fiende enn venn – kanskje er det da tankene begynner å lete etter en vei som kan gi deg fri fra det som en gang ga ro og frihet.»

Slik beskriver en kvinne sin russituasjon og slik starter Thorvald Stoltenberg sin rapport fra 2010 om hvordan de mest rusavhengige kunne få bedre hjelp. Selv om jeg finner mitt verdigrunnlag i Høyre, har jeg alltid sett opp til Arbeiderpartimannen Thorvald Stoltenberg. Han var en fin fyr som viste hvor vanskelig livet kunne være, og at det ikke bare var lyspunkter. Han så menneskene bak politikken og han kjempet for en mer human ruspolitikk.

Derfor var det uendelig skuffende at Arbeiderpartiet stemte nei til rusreformen på sitt landsmøte i helgen. En reform som med rette blir beskrevet som vår tids viktigste og største sosiale reform, og som ville vært et historisk linjeskifte i norsk ruspolitikk der vi gikk fra straff til hjelp. Arbeiderpartiet har valgt å overse den viktige arven etter Thorvald Stoltenberg med sitt nei til rusreformen.

Vi har straffet rusavhengige lenge nok nå. I altfor mange år har vi drevet en feilslått ruspolitikk. Vi har straffet, gitt bøter og satt mennesker som er syke og avhengige i fengsel. Det har ikke hjulpet. Det har bare gjort hverdagen enda verre og tatt Norge til toppen av overdosestatistikken. I 2019 var det 275 mennesker som døde som følger av overdose.

Å være rusavhengig er et helvete. Jeg har møtt og pratet med mange rusavhengige opp gjennom årene. Mange av de sliter ikke bare med rusavhengigheten, de lever også et liv på utsiden av samfunnet med fattigdom. De lever under uverdige boforhold, slik vi har sett i en rekke avisreportasjer fra Tromsø og andre steder. De har både psykiske og fysiske problemer.

Straff er en ekstra og tøff belastning opp på alt dette, det er ikke en vei ut av rusen. Det er rusen og straffen som er kjernen til dette utenforskapet og uverdigheten, da er det rusen og straffen vi må ta tak i først. Deretter må vi sørge for flere sosiale tiltak som blant annet flere og bedre boliger, mer arbeidstrening og gode psykiske lavterskeltilbud.

Det er vanskelig å se hvordan rusreformen skal overleve etter vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte. Flertallet i Arbeiderpartiet vil skille mellom tunge rusavhengige og unge. Det er en god tanke. Problemet er at kunnskap og forskning gjennom mange år viser helt tydelig at straff ikke fungerer. Verken for dem som er tunge rusavhengige eller unge som er på vei inn i rusavhengigheten. Straff gjør det bare verre.

Det kan også bli veldig krevende å juridisk skille mellom ulike grupper for samme type lovbrudd. Om det blir regjeringsskifte til høsten vil Arbeiderpartiet gå i samarbeid med Senterpartiet. Og med den fordummingen av debatten rundt rusreformen som Senterpartiet har holdt på med det siste året, så vil ikke akkurat en slik regjering være i favør av rusreformen og mer verdighet til rusavhengige.

Rusreformen ville vært med å redde liv. Den vil gitt mennesker verdigheten tilbake. Den ville tatt oss fra straff til hjelp. Nå kan det se ut som at flertallet på Stortinget med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet i spissen fortsetter med en politikk som vi vet ikke fungerer.

Men håpet kan heldigvis ingen ta fra oss, og mitt håp er at dette bare er en hump i veien for at vi en gang der fremme får en fullverdig rusreform som gir rusavhengige verdigheten tilbake.