Oppfordrer deg til å «pigge av» så fort som mulig

Elbiler er eksosfrie, men utfordringen med svevestøv blir ikke løst med økende andel elbiler, fordi alle kjøretøy sliter på asfalt og dekk.

FÅR SKYLDEN: Svevestøv kan blant annet føre til forverring og utvikling av sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet hos mennesker. Miljødirektoratet legger skylden på bruk av piggdekk.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Piggdekkfristen er utsatt i år på grunn av pandemien. Ny frist er ut april for hele landet. Vi oppfordrer folk til å pigge av så raskt som mulig, dersom de har mulighet til det, av hensyn til luftkvaliteten, sier miljødirektør Ellen Hambro, i en pressemelding.

Det er kommunenes ansvar å sørge for god luftkvaliteten og Miljødirektoratet kan kreve tiltak hvis den er for dårlig. I Tromsø har dette allerede skjedd og innføringen av piggdekkavgift er ett av flere tiltak som skal gi renere luft her i byen.

I en pressemelding skriver Miljødirektoratet at svevestøv fortsatt er et problem flere steder i Norge. Det er piggdekkene, ikke eksos fra fossile kjøretøy, som bidrar mest.

– Derfor er det viktig å fortsette arbeidet med å redusere veitrafikken og utslippet av svevestøv, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.


Nå kan du ha piggene ute til 1. mai – Vegvesenet koronautsetter dekkfristen

Statens vegvesen utsetter fristen med å ta av piggdekkene på bilen. Nå kan du ha piggene ute ut april over hele landet.


Færre piggdekk og lavere fart

Svevestøv består av små, luftbårne partikler. Typen som dannes ved mekanisk slitasje fra for eksempel asfalt, bremser og dekk, kalles veistøv. Svevestøv dannes også i forbrenningsprosesser, som eksos fra biler eller vedfyring.

Biler med piggdekk danner mye veistøv. Tiltak som gjør at flere av oss kjører med piggfrie dekk, reduserer mengden støv som dannes.

Lavere fartsgrenser, ofte kjent som miljøfartsgrense, reduserer nivået av svevestøv. Både fordi det dannes mindre støv, men også fordi lavere fart gir mindre turbulens fra kjøretøyene, som igjen gjør at mindre støv virvles opp i lufta og spres.


Slik blir piggdekkavgiften

Den mye omtalte piggdekkavgiften er nå vedtatt i Tromsø kommune fra og med høsten i år.


Renhold og støvdemping

Støvdemping brukes for å binde støvet som er avsatt på eller ved veibanen. Det fungerer best sammen med vasking og feiing hvor støvet fjernes.

Selv om gode renholds- og støydempingsrutiner gjør at mindre støv virvles opp i lufta vil det fortsatt dannes veistøv fra bilene og asfalten.

– Tiltak som gir mindre trafikk og mer sykkel og gange fører til renere luft fordi det blir mindre svevestøv og annen type luftforurensning. I tillegg blir det mindre utslipp av klimagasser og bidrar til bedre folkehelse, sier Ellen Hambro i pressemeldingen.

Mengden støv i lufta er også avhengig av værforholdene. Ved mye nedbør bindes støvet, mens det virvles lett opp når veiene er tørre.


Oslo vil forby fossilbiler i sentrum - slik stiller Vögele (MDG) seg til et forbud i Tromsø

Regjeringens klimaplan åpner for at kommuner kan forby fossilbiler å kjøre i visse områder. Oslo er klar til å gripe sjansen, men Tromsø har ingen slike planer.