Studiesøk

Nedgang i søkere til lærer- og sykepleierutdanning ved UiT

UiT har imidlertid rekordår for antall søkere, hvis man ser bort fra toppåret i 2020.

FORNØYD: Prorektor Wenche Jakobsen ved UiT er fornøyd med årets søkertall.  Foto: Audun Hetland/UiT

nyheter

9809 studiesøkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg i år, viser søkertallene fra Samordna opptak. Antallet er det nest høyeste noensinne for verdens nordligste universitet, ifølge en pressemelding fra UiT. Rekorden ble satt i fjor, men prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, er fornøyd til tross for at UiT har 526 færre førsteprioritetssøkere i år enn i 2020.

– Jeg er absolutt fornøyd med tallene. Vi skal huske at fjoråret ble spesielt. Vi vet at mange da gjorde utdanningsvalg ut fra pandemien som akkurat hadde truffet oss. Vi var derfor spente på hvordan dette ville slå ut for årets søkertall, sier Jakobsen.


Rekordmange har søkt høyere utdanning

Aldri før har så mange søkt plass på høyere utdanning i Norge, med over 154.000 søkere i år. Den nye tollutdanningen er blant de mest populære hos søkerne.


Nedgang i Tromsø

En lærer- eller sykepleierutdanning gir nærmest garantert innpass på arbeidsmarkedet i dag, men samtidig opplever UiT sterkt sprikende tall på hvor mange som søker til disse utdanningene.

Ved sykepleierutdanningene i Hammerfest og Harstad er det økning, mens Tromsø og Narvik opplever nedgang. Grunnskolelærerutdanningene i Tromsø og Alta vokser, med unntak av grunnskolelærer 1.–7. trinn i Tromsø, mens lektorutdanningene har en nedgang.

– Selv om antallet søkere til sykepleierutdanningen i Tromsø går ned, skal vi huske at vi har tre ganger så mange søkere som studieplasser samlet i UiT. Her må vi gå dypere inn i dataene før vi konkluderer, men vi er uansett ikke komfortable med at vi totalt har en nedgang i antall førsteprioritetssøkere til både lærer- og sykepleierutdanningene, sier prorektor Wenche Jakobsen.


Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene - og mange blir værende i nord

85 prosent svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningen


Nesten dobbelt så mange søkere som for ti år siden

Jakobsen er samtidig opptatt av å se utviklingen i antall søkere i et lengre tidsperspektiv. For UiTs del har veksten i det totale antallet førsteprioritetssøkere vært formidabel de siste 10 årene. I 2011 var det 5226 søkere som hadde UiT øverst på lista hos Samordna opptak. I år er tallet 9809.

– Det betyr at stadig flere oppfatter UiT som en svært ettertraktet utdanningsinstitusjon og et godt utgangspunkt for veien inn i arbeidslivet. Det gjenspeiler seg jo også i den ferskeste kandidatundersøkelsen vår, der åtte av ti av våre studenter nå går ut i jobb innen tre måneder etter fullført utdannelse ved UiT, sier Jakobsen.


UiT forbereder seg til høstens studiestart. Her er universitetets plan A og B

Høstens studenter må forvente at det blir mye digital undervisning samme hvilken plan som velges.


Her er de mest populære studiene

Bachelor:

  • Økonomi og administrasjon, Alta (nettbasert): 572 søkere til 300 studieplasser (1,9 søkere pr. plass)
  • Sykepleie, Tromsø: 361 søkere til 140 studieplasser (2,6 søkere pr. plass)

  • Paramedisin: 305 søkere til 23 studieplasser (13,3 søkere pr. plass)

Master:

  • Rettsvitenskap: 567 søkere til 150 studieplasser (3,8 søkere pr. plass)
  • Odontologi: 126 søkere til 40 studieplasser (3,2 søkere pr. plass)

Profesjonsstudier:

  • Medisin: 548 søkere til 136 studieplasser (4,0 søkere pr. plass)
  • Psykologi: 459 søkere 54 studieplasser (8,5 søkere pr. plass)