Vitensenteret vil ha ny samarbeidsavtale med kommunen

Nordnorsk vitensenter ønsker å få på plass en ny tilskuddsordning, etter at kommunen sa opp avtalen i fjor.

LEK OG LÆRING: Vitensenteret tilbyr både lek og læring. Nå ønsker de et nytt samarbeid med Tromsø kommune.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

I et brev til Tromsø kommune viser Nordnorsk vitensenter til at de i 2014 inngikk en samarbeidsavtale med kommunen som hadde som formål å gi kommunens elever gratis undervisningsopplegg på Vitensenteret. Rammen for avtalen var på 250.000 kroner og gjaldt for 2. trinn.

I 2016 ble avtalen så utvidet til 500.000 kroner og omfattet da seks ulike trinn, mens en ny avtale kom på plass i 2018 og ga da alle elever i 1. til 10. trinn gratis besøk innen en ramme på 800.000 kroner.


De fikk halvert omsetningen i 2020, men i morgen åpner dørene igjen

Effekten av koronapandemien var alvorlig for Nordnorsk vitensenter i Tromsø.


I brevet til kommunen skriver de så følgende:

«Den 10. mars 2020 mottok Vitensenteret en oppsigelse av samarbeidsavtalen. Bakgrunn for oppsigelse av avtalen var kommunestyrets vedtak i sak 09/20 der det fremkommer at tilskuddsordninger knyttet til Avdeling for oppvekst og utdanning skal avvikles. Vitensenteret er kjent med at to av de andre tilskuddsordningene, som var knyttet til Avdeling for oppvekst og utdanning, fremdeles får støtte fra Tromsø kommune. Vitensenteret ber derfor om et møte med politisk ledelse for å diskutere en ny samarbeidsavtale med kommunen.»