13-åring stilte kritiske spørsmål og bestemoren mente Bakke-Jensen er en frekkas

Flere innbyggere i Tromsø er svært kritisk til mottak av atomdrevne Nato-ubåter, og mener det har vært dårlig involvering og informasjon i saken. – Beklagelig, hvis det er inntrykket, sier Bakke-Jensen.

BESTMOR OG ISAK: Bente Brox (til venstre) har med barnebarnet Isak Brox Krane (13). De ønsker ikke at Tromsø skal ta imot atomdrevne ubåter fra USA.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

I løpet av våren skal den første amerikanske atomubåten legge til kai ved den sivile Grøtsund industrihavn i Tromsø.

Og etter det blir det regelmessige anløp av ubåter drevet av atomreaktorer ved kaia. Det er første gang det skal være jevnlig anløp av atomdrevne ubåter på en sivil kai i Norge.

Mottak av de omstridte atomubåtene var bakgrunn for folkemøtet som ble avholdt i Tromsø på Clarion The Edge hotell i Tromsø mandag kveld.

Bekymret bestemor og barnebarn

Bestemor Bente Brox (73) hadde med barnebarnet Isak Brox Krane (13) på møtet. Han er engasjert i Grønn ungdom, og er skeptisk til opprustningen mot Russland. Han lurte derfor på hvordan anløp av reaktordrevne fartøyer fra USA ville påvirke Norges forhold til Russland.

– Jeg synes det er veldig dumt at de skal ha atomubåter så nært Tromsø, i tilfelle det skulle skje ei ulykke. I tillegg synes jeg det er dumt at vi konstant trapper opp mot Russland, slik Norge gjør nå, sier 13-åringen.

Også bestemor Bente Brox er bekymret.

– Jeg er pensjonist, og jeg er ei bestemor for fred, og mot atomvåpen. Denne saken engasjerer meg. At disse atomdrevne ubåtene skal komme så nært Tromsø by. Og selv om de sier at det ikke skjer uhell, så kan det jo skje. Og konsekvensene vil være enorme, sier Bente Brox.

Mener Bakke-Jensen er en frekkas

Bestemor Brox har også noen oppstrammende ord til Norges forsvarsminister.

– Jeg blir utrolig provosert av han derre Bakke-Jensen, som sier at tromsøpolitikerne er amatører. Jeg synes han er frekk, sier hun.

I forkant av folkemøtet uttalte Bakke-Jensen til VG at innbyggere og lokalpolitikere i Tromsø går på «en liten rosa sky», med tanke på den lokale motstanden i saken.

– Jeg synes det er så arrogant. Og jeg synes det er frekt. Jeg synes man kunne tatt folk med i denne prosessen langt tidligere, og hatt folkemøter og informasjon tidligere, sånn at vi hadde følt oss involvert. Istedenfor får vi dette tredd over hodene våre, sier Brox.

IKKE FORNØYD: Bente Brox ønsker ikke atomdrevne ubåter til Tromsø  Foto: Håkon Steinmo

Nato-forpliktelser

Forsvarsministeren åpnet møtet med et innlegg over skjerm, hvor han redegjorde for Norges forpliktelser til Nato.

– En del av Nato-samarbeidet er at vi legger til rette for militær støtte til allierte land. Skal muligheten til støtte være reel, må allierte styrker øve, sa statsråden.

Bakke-Jensen fikk spørsmål fra salen om amerikanske atomubåter til Tromsø ville kunne øke spenningene mot Russland.

– Vi vil ikke skape økt spenning mot Russland, og vi legger selvpålagt begrensninger for alliert aktivitet i norsk aktivitet, svarte han.

Kommunen: Planverk på plass

Bakke-Jensen uttalte også at de ville ha like mye vakthold på den sivile kaia, som de har på en militær kai, når det er anløp.

– I tillegg er innseilingen til Grøtsund enklere og dermed sikrere enn til Olavsvern, sier han, og henviser til den nedlagte militære ubåtbasen Olavsvern i Tromsø, som i dag eies av blant annet Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Også direktøren i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Per Strand, deltok på møtet. Han forsikret om at DSA skal gi tillatelse til hvert anløp, og direktøren understreket at beredskapsplaner og planverk må være på plass, og at DSA vil drive tilsyn.

Kommunedirektør i Tromsø, Stig Tore Johansen, forsikret om at også de hadde planene i orden:

– Vi har nødvendig planverk på plass, og er i gang med å øve på planverket og forberede oss, sier Johansen.

KRITISKE SPØRSMÅL: Møtet varte i to timer, og mesteparten av tiden var satt av til å ta imot spørsmål fra innbyggerne. I bakgrunnen ser vi digital møteleder Geir Håvard Hanssen.  Foto: Håkon Steinmo

Kan ikke kontrolleres

Bakke-Jensen fikk spørsmål om Norge har myndighet til å kontrollere om amerikanske atomubåter har med seg atomvåpen. Det svarte han avvisende på, og viste til Bratteli-doktrinen fra 1975, som lyder:

«Vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres om bord. Norske myndigheter regner med at så vel allierte som andre atommakter respekterer denne forutsetning.»

Han svarte konkret:

– Vi kan ikke gå om bord og kontrollere om de har med atomvåpen. Vår beskjed er at de ikke får ta det med i våre farvann, og vi forventer at de etterlever det, uttalte forsvarsministeren.

Skeptisk til anløp

Tromsø-venninnene Angelika Bugjerde og Bodil Marie Winter er også kritisk til mottak av atomubåtene.

– Dette er en interessant problemstilling vi står overfor. Vi vil vite hva politikerne tenker. Og om de vil høre på kritiske innvendinger, eller om ubåtene kommer uansett, sier Winter.

Bugjerde har flere bekymringer knyttet til mottak av ubåtene:

– Vi frykter enorme konsekvenser ved et uhell. Dette er jo skummelt og jeg er redd for det her. Jeg kjenner på frykt knyttet til dette. Jeg har barn og barnebarn, så jeg føler ikke at jeg gjør jobben min, om jeg ikke følger med.

KRITISK DUO: Bodil Marie Winter og Angelika Bugjerde kom for å få mer informasjon, og er begge kritisk til å ta imot atomubåter.  Foto: Håkon Steinmo

Savnet tidligere informasjon

Begge de to synes det er positivt at det avholdes folkemøte, men mener informasjon om anløpene kommer i siste liten. Det var de ikke alene om å mene.

Bakke-Jensen måtte svare på flere innlegg hvor innbyggerne ga tilbakemeldinger om manglende informasjon.

– Hvis inntrykket er at de har fått for lite informasjon, og at den kommer for sent, så er det beklagelig. Jeg håper vi retter det opp med det informasjonsarbeidet vi gjør nå og med dette folkemøtet, uttalte forsvarsministeren etter møtet.

Winter forteller etter møtet at hun er blitt noe beroliget, og at risikoen ikke var like stor som hun fryktet:

– Og han var jo tillitvekkende da, han Frank. Det må jeg jo si. Selv om jeg ikke er enig med ham i alt. Han er jo politiker, og han kan jo snakke, sier Winter.

– HAN FRANK, HAN FRANK: Bodil Marie Winter syntes forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarte tillitvekkende på salens spørsmål.  Foto: Håkon Steinmo

Skrekkscenario med evakuering

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ble utfordret på hva som var mulige skrekkscenario ved en ulykke:

– Ved en alvorlig ulykke der alt går galt, og været er på det dårligste, kan det være behov for evakuering opp til to kilometer fra hendelsen, og det kan komme råd om å holde seg innendørs og ta jod-tabletter. Det er ingenting som tilsier at dosene vil gjøre det nødvendig å evakuere hele Tromsø by, uttalte Astrid Liland, som er fungerende avdelingsdirektør ved beredskapsavdelingen i DSA.