Forsvarsministeren fnyser av atom-protest: − Går på «en liten rosa sky»

I Tromsø er det store protester mot at amerikanske atomubåter skal legge til kai regelmessig i byen fremover. I Tromsø går de rundt «på en liten rosa sky», svarer forsvarsministeren.

VARSLER ATOMUBÅT-BESØK: Frank Bakke-Jensen mener Tromsø har altfor lite militær tilstedeværelse – og at det kan forklare motstanden mot å ta i Nato-allierte atomubåter.   Foto: Fredrik Hagen

nyheter

– En kai er en kai, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

Fullt så enkelt er det ikke, mener mange Tromsø-politikere. Mandag kveld er det duket for folkemøte der Forsvarsdepartementet skal møte lokale kritikere.

Tema for møtet er mottak av atomdrevne, amerikanske ubåter på Grøtsund industrihavn. Grøtsund kai er en kommunal, sivil kai i Tromsø. Og den vil etter planen bli brukt til å ta imot Nato-allierte, atomdrevne ubåter i årene fremover.

Ventet anløp om kort tid

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter til VG at det er ventet mottak av fartøy i løpet av våren.

– USA har behov for et logistikkpunkt i nord, for deres reaktordrevne ubåter. Det er for blant annet bytte av mannskap, og proviant. Det har de gjort regelmessig i Norge siden 80-tallet, sier han til VG.

Da har de i hovedsak hatt anløp ved den militære basen Haakonsvern i Bergen.


Mandag kan du grille Bakke-Jensen om reaktordrevne fartøy. Slik går du frem

Forsvarsdepartementet inviterer til folkemøte om planene til reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer på spørsmål fra publikum.


– Men aktiviteten har de siste årene trukket nordover, og da er det behov for nye logistikkpunkt, sier Bakke-Jensen.

Tidligere har amerikanske atomubåter i nord lagt til kai ved ubåtbasen Olavsvern i Tromsø. Men basen er solgt, og eies i dag blant annet av Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Kritisk til atomubåter

Planene om regelmessige besøk fra atomubåter har vekket reaksjoner i Tromsø – og kommunestyret sa først nei til mottak av atomubåtene i 2019, før de etter påtrykk fra staten snudde og sa velkommen til ubåtene året etter.

Årsaken er blant annet at de ifølge havneloven skal ha såkalt «mottaksplikt» for å ta imot fartøyene.

Forrige uke vedtok kommunestyret likevel at de ikke ønsker noen anløp av ubåter før beredskap og nødvendig planverk er godkjent av kommunestyret.


Forsvarsministeren etter Helge Ingstad-rapport: Uholdbart

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det er uholdbart at avvik som er meldt inn, ikke er fulgt opp, og at det kan ha hatt innvirkning på Helge Ingstad-ulykken.


– Tromsøs kommuneadvokat har en annen tolkning av paragrafen om mottaksplikt enn de har i Samferdselsdepartementet. Derfor ønsker vi nå en ny vurdering, sier SVs gruppeleder, Pål Julius Skogholt til VG.

Vil nekte ubåtene å komme

Han og kommunestyrets flertall ønsker å nekte anløp av ubåtene fram til en rekke kriterier er oppfylt.

– Det andre vi sier at det er uaktuelt å ta imot atomubåter før vi har utstyr og planverk på plass. Og Tromsø brann og redning har ikke fått på plass nødvendig verneutstyr for å håndtere et radioaktivt uhell, sier Skogholt.

SV ønsker egentlig ikke noen amerikanske atomubåter til Tromsø overhodet.

– Jeg frykter vi åpenbart blir mer aktuelle som terrormål. Amerikanske atomubåter vil være et ekstremt spennende mål for ulike terrororganisasjoner, og nå vet de at det er planer om å legge til kai regelmessig på en sivil kai. Det gjør meg bekymret, sier Skogholt.

– Klart for anløp

Bakke-Jensen forteller at de nå har alt av nødvendig planverk klart, at de har risiko- og sårbarhetsanalyse på plass. Mandagens informasjonsmøte er en del av forberedelsene på å ta imot ubåtene.

– Når er første anløp planlagt?

– Med denne typen anløp, forteller vi ikke når ubåtene kommer. Det er ikke som med Hurtigruten, hvor den publiseres noen for rutetabell. Men det er planlagt anløp i løpet av våren, sier Bakke-Jensen i et intervju med VG i forkant av folkemøtet.

Dermed kan det late til at det er duket for besøk av allierte Nato-fartøy drevet av atomkraft allerede i løpet av mai måned i Tromsø, årets siste vårmåned.

– Kravene er oppfylt

Bakke-Jensen forteller at de har gjennomført et «papirøvelse» for å forsikre seg om at alt planverket fungerer og lar seg koordinere med hverandre – og at en feltøvelse er planlagt i etterkant av folkemøtet mandag.

– Kommunen mener de har tilstrekkelig sikkerhet og beredskap på plass ennå, og vil utsette anløpet?

– Vi sender opp team som vi mener er tilstrekkelig for både øvelse og de faktiske anløpene, så vi vil tilføre egne kapasiteter. Vi gjennomfører ingenting uten at kravene til DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet journ.anm.) er oppfylt. Og det er DSA som er fagmyndighet her, og de må vi stole på, sier Bakke-Jensen.


Rapport om atomubåter: Ulykke kan gi høye radioaktive utslipp og evakuering i Tromsø

Et utslipp fra atomubåter ved Tønsnes havn kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø sentrum, føre til evakuering av befolkningen og i verste fall flytting av byen, viser ny rapport.


Forsvarsministeren kommenterer også Tromsøs kravliste for å ta imot atomubåtene:

– Jeg registrerer også politikerne i Tromsø har en del krav til kommunens egen beredskapsplaner. Det er jo fruktbart at de nå velger å engasjere seg i sine egne beredskapsplaner, de burde ha skjedd for lenge siden.

– Tryggest innseiling

– Hvorfor har dere valgt ei sivil kai for disse regelmessige anløpene?

– Fordi det er tryggest. Og en kai er en kai.

– Er en sivil kai tryggere enn en militær kai?

– Nei, men dette handler om den geografiske plasseringen. Innseilingen til kaia er enklest, og minst komplisert. Enkelt å seile inn og ut, og derfor er den tryggest.

Forsvarsministeren opplyser om at kan hende at Nato-allierte ubåter har gått til sivile kaier tidligere, men at det aldri før har vært lagt til rette for jevnlige anløp, slik som ved Grøtsund.

– Lever på en rosa sky

– Hva tenker du om motstanden som er i Tromsø – både blant innbyggerne og hos lokalpolitikerne?

– Dette er Tromsø i et nøtteskall. Det er altfor lite militær tilstedeværelse i Tromsø. Man går rundt på en liten rosa sky der. Det er høyere militær aktivitet i nord, og mer aktivitet fra Russland. Ideen om at en by kan melde seg ut av denne virkeligheten forstår jeg ikke noe av. Det virker søkt, slår statsråden fast, før han legger til:

– Vi har samarbeidet godt med administrasjonen i Tromsø kommune. Men hos en del av lokalpolitikerne synes jeg debatten har vært mer styrt av følelser enn fakta. Hører man på Rødt, skulle man tro at alt dette handler om at noen amerikanere skal få legge til kai for å få en kveld på byen i Tromsø.

Lover vakthold

Bakke-Jensen bor selv i Tromsø, selv om han er innvalgt på Stortinget for Finnmark Høyre.

Statsråden avfeier også den lokale SV-politikerens frykt for økte risiko for terrorangrep i Tromsø.

– Allerede er det en rekke andre Nato-allierte fartøy innom norske kaier – deriblant i Tromsø. Hva med amerikanske «Destroyere» (amerikansk skip, journ.anm.)? Skal vi heller ikke ta imot dem lenger? Vi bygger et godt vakthold, og det er å utlede at mottak av amerikanske ubåter skal utgjøre et større terrormål enn andre Nato-kapasiteter.