Deler ut nesten 17 millioner til Tromsø-bedrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget mer penger til kompensasjonsordningen.
nyheter

Ifølge Tromsø kommune dreier det seg denne gangen om 16.9 millioner kroner.

« lik som sist skal støtten tildeles lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronasituasjonen», heter det i en pressemelding.

Ordningen er tredelt og det er søknadsfrister for to av delene:

  • Generell driftsstøtte, søknadsfrist 21. mai
  • Ventilordning – driftsstøtte, søknadsfrist 21. mai
  • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling – ingen søknadsfrist