Kommunen tvunget til å stenge bru på Breivikeidet

Vårløsningen har ifølge kommunen gjort det nødvendig å stenge brua over Breivikelva ved Nyskogvegen.
nyheter

Kommunen skriver at brua ble stengt onsdag denne uka fordi vårløsningen gjør den utrygg. Det er fremdeles anledning til å benytte beina til å krysse brua, men motorisert ferdsel er forbudt.

Brua er eneste adkomstvei for eiendommene på sør- og østsiden av elva, hvor det er én fastboende. Vedkommende ble orientert om stengingen før brua stengte, skriver Tromsø kommune i en pressemelding.