Ikke bli bekymret hvis du hører denne lyden i dag

Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon».
nyheter

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år, og signalene sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom. Det skriver Sivilforsvaret i en pressemelding.

Signalet som vil kunne høres onsdag klokken 12.00 betyr at du skal søke informasjon, for eksempel gjennom radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.

Rundt om i Norge er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret, i pressemeldingen.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Heier.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.