Bakke-Jensen blir fiskeridirektør til høsten: Burde vært offentlig søker

Frank Bakke-Jensen (H) sier at han burde unnlatt å be om bli unntatt offentlighet da han søkte embetet som fiskeridirektør.

BLIR DIREKTØR: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.   Foto: Jil Yngland

nyheter

VG: – Jeg tar sikte på tiltre en gang mellom midten av oktober og begynnelsen av november, sier Bakke-Jensen til VG etter dagens stortingsdebatt om den omdiskuterte og kritiserte utnevnelsen som fiskeridirektør i august i fjor.

I Stortinget onsdag formiddag gikk opposisjonen, Ap, Sp og SV, hardt ut mot det de mente var en rotete prosess da Frank Bakke-Jensen ble utnevnt av Kongen i statsråd – altså hans egne kolleger i regjeringen – til embetet.

– En tvert igjennom rotete prosess som par preg av å være rigget, sa Dag Terje Andersen (Ap) i Stortinget, om ansettelsesprosessen som endte med at Bakke-Jensen ble utnevnt i august 2020.

– Best kvalifisert

Men både Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø (V) forsvarte utnevningen av Bakke-Jensen med at han var den best kvalifiserte kandidaten.

– Han ble vurdert som best kvalifisert. Dette var et fullt ut lovlig vedtak i tråd med reglene, sa Solberg i Stortinget.


VG: Regjeringen gir opphold i Norge til afghanere som har jobbet lokalt for Forsvaret og ambassaden

Lokalt ansatte afghanere som har jobbet for Forsvaret og ambassaden, og som kan være i fare etter at Nato trekker seg ut av Afghanistan, får opphold i Norge.


Opposisjonspartiene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skriver rett ut i innstillingen til Stortinget at Bakke-Jensen ikke burde vært utnevnt til embetet som fiskeridirektør.

Det synet har imidlertid ikke flertall i Stortinget. Et konkret forslag til vedtak fra de tre partiene om at regjeringen for fremtiden bør avstå fra å utnevne sittende statsråder til embetsstillinger, vil også bli nedstemt.

– Det er få ansettelsesprosesser som har vært så grundig belyst. Det at jeg var den best kvalifiserte søkeren, må være slått fast nå, sier Frank Bakke-Jensen til VG.

Burde ikke vært anonym søker

– Sett i ettertid, er det noe du som søker burde gjort annerledes?

– Jeg kunne ha latt være å be om å være anonym søker. Men av og til kan det være behov for det. Når partier i Stortinget sår tvil om min kompetanse, er det et argument som gjør at det kan være problematisk å stå som offentlig søker, sier han.

– Men statsminister Erna Solberg har sagt at ditt navn burde stått på søkerlisten idet du hadde søkt. Er du enig i det?

– Det er ikke ulovlig å be om å bli unntatt. Og Næringsdepartementet, som avgjorde dette, har i ettertid sagt at det var problematisk. Så om jeg skulle gjort noe annerledes nå, må det være at jeg ba om å bli unntatt.


Forsvaret vil ikke si når neste atomubåt anløper, men kommunen er uansett fortsatt ikke forberedt

Tre uker etter at atomubåten var i Tromsø har kun tre barnehager og én skole henta inn samtykke fra alle elever til å dele ut jod-tabletter.


– SV har bedt deg vurdere å si fra deg dette embetet. Hva tenker du om det?

– Siden det er slått fast at jeg var den best kvalifiserte søkeren, hva er da ellers SVs begrunnelse? At jeg var fiskeripolitisk talsmann for Høyre i åtte år? Hvis det å være talsmann for et parti gjør at man er ekskludert, så ligner det et yrkesforbud som jeg er grunnleggende uenig i. Det er også problematisk om stortingsrepresentanter skal vurdere kvalifikasjonene. Det vil være et maktmisbruk fra Stortingets side, sier han.

– Vil du høre på SVs råd?

– Nei, svarer Bakke-Jensen.

Uryddig

Opposisjonens kritikk mot utnevnelsen går langs to linjer: Det ene er at de mener selve ansettelsesprosessen var uryddig og kritikkverdig:

Bakke-Jensens navn sto ikke på søkerlisten. Listen ble ikke journalført tidsnok. Det har vært vanskelig for Stortinget å få klare svar om prosessen, og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) ventet for lenge med å erklære seg inhabil.

Ap, Sp og SV mener også det er problematisk at regjeringen utnevner en sittende statsråd til et embete i forvaltningen. Dag Terje Andersen (Ap) mener det bryter med en praksis helt tilbake fra 1909 om at en statsråd må tre ut av regjeringen før man blir utnevnt til et embete.

Erna Solberg sier til VG at hun ønsker velkommen en diskusjon om utnevnelser mellom politikk og embetsverk:

– Men da må vi også diskutere om statsråder ikke kan inneha embetsstillinger samtidig som de er statsråd, Vi har hatt mange som har vært i ulike embeter mens de var statsråder, sier Solberg.

Hun viser til at Gunnar Berge (Ap) var statsråd i seks år og hadde samtidig permisjon fra embetet som oljedirektør. Solberg viser også til Sigbjørn Johnsen (Ap) som hadde permisjon fra stillingen som fylkesmann i Hedmark, mens han var finansminister.