Sykepleiersjefen etter pol-oppgjør: − Nå skal vi også ha mer

Spekter-leder Anne-Kari Bratten sa i helgen at ingen i det offentlige vil få mer enn 2,82 prosent i årets oppgjør. Mandag stanset ikke Spekter at de ansatte på Vinmonopolet fikk 3,1 prosent.

KREVER MER: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

nyheter

VG: – Det oppleves som sterkt provoserende for våre medlemmer. Anne-Kari Bratten sa at 2,82 var det høyeste tilbudet som ble gitt i offentlig sektor. Så bekrefter de nå å ha gitt 3,1 prosent til de ansatte ved Vinmonopolet, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Uttalelsene fra Bratten hun viser til, ble gitt til NRK lørdag.

– Dette viser at Bratten har gitt Polet «det som er umulig å gi». Nå skal vi også ha mer, sier Larsen til VG.

Mandag ble innspurten i oppgjøret for de ansatte ved Vinmonopolet avsluttet, etter at oppgjøret for de siste av de tre hovedforeningene ved Polet, ble løst.


Skuffa over at streiken ble avblåst: – Totalt uforståelig

Både Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforening er misfornøyd med at regjeringen grep inn og satte en strek for streiken.


– Rammen for de ansatte ved Vinmonopolet ble 3,1 prosent, bekrefter
Halvor Bing Lorentzen, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar ved Vinmonopolet overfor VG.

– Hovedårsaken til det er at vi holdt oss på rammene i fjor, mens andre fikk noe mer. Det er forklaringen for en liten justering til våre ansatte i år, sier Lorentzen.

– Unner polansatte hver krone

Vinmonopolet er som helseforetakene et eget foretak, hvor arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er medforhandler.

– Jeg unner de ansatte i Polet hver krone. Samtidig er det foretak under Helse- og omsorgsdepartementet og motparten er Spekter. Akkurat lik situasjon som for våre medlemmer i helseforetakene med andre ord, sier sykepleiersjefen.

Hun antyder at det likevel er en vesentlig forskjell, som slår negativt ut for dem.

– En forskjell er at for våre grupper handler dette om å sikre helseforetakene og pasientene livsnødvendig kompetanse i en situasjon hvor vi blant annet mangler 7 000 sykepleiere.

Hun sier oppgjøret på Polet oppmuntrer dem.

– Vi vet at det er penger i helseforetakene og derfor er det godt å se at Bratten er villig til å strekke seg lengre, sier Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og streikeleder for Unio Spekter ved sykehusene.


Selv etter en nedgang på 2,5 prosent har vi landets nest høyeste sykefravær

Sykefraværet i Troms og Finnmark har ikke gått like mye ned som i resten av landet. Samtidig har Tromsø lavere fravær enn de andre store byene i fylket.


Trappes opp torsdag

Larsen mener at pengene er der.

– Dette svekker jo ikke akkurat streikeviljen blant våre medlemmer – og den er stor fra før. Nå ser vi at det er penger og vi forventer at Spekter tar sitt ansvar for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet nøkkelpersonell.

Hun viser også til at Riksrevisjonen har pekt på at mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser.

313 Unio-medlemmer i Spekter-området var i streik fra 4. juni. Fra torsdag 10. juni vil 607 Unio-medlemmer være i streik. 389 av dem er sykepleiere. Andre grupper i streik ved sykehusene er radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter med flere.


Debatt:

Troms- og Finnmark Fylkeskommune – en arbeidsmiljølovbryter? Kap. 3: Lønnsforhandlingenes Teater

Lønnsforhandlingene fremstår mer som et skuespill enn reelle forhandlinger, skriver innleggsforfatteren.


Ramme og oppjustering

Rammen for årets oppgjør ble lagt i den såkalte frontfagsmodellen mellom LO og NHO, hvor rammen ble på 2,7 prosent.

Noen grupper har fått litt mer, rundt 2,8 prosent, som var forventet prisvekst i Norge da rammene ble lagt.

– Bare bisto

Nå har SSB justert at forventet prisvekst og lønnsvekst blir noe høyere; 3,1 prosent.

Bratten lar sin kommunikasjonsdirektør direktør, Gunnar Larsen, svare for seg.

Han gir ikke noen løfte.

– Den økonomiske rammen for årets oppgjør i Vinmonopolet ble forhandlet frem lokalt uten Spekters involvering. Ledelsen og fagforeningene (LO, UNIO, YS) var enige om at forhandlingene skulle føres med utgangspunkt bedriftens økonomi, produktivitet og fremtidsutsikter. Spekter bisto i de avsluttende forhandlingene med innretningen for UNIOs medlemmer, men da var det allerede oppnådd lokal enighet om rammen for årets oppgjør, svarer Larsen, som er direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.


Røe Isaksen: – Beklagelig å måtte avblåse streiken

Brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad er den konkrete grunnen til at kommunestreiken ble avblåst, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).


Han sier at med unntak av helseforetakene, foregår de fleste forhandlingene i Spekter lokalt på bedrift.

– I vår rådgivning til medlemmene i årets oppgjør har vi vært tydelige på viktigheten av at årets lønnsoppgjør gjennomføres innenfor frontfagsrammen, slik den ble tydelig kommunisert av LO og NHO. Det er også vårt inntrykk at de fleste virksomheter i Spekter har forholdt seg lojale til frontfagsrammen.