Stenger sentrumsgater 22. juli

Deler av Storgata og Kirkegata vil være stengt fra klokken 11.45 til 13.30 torsdag.

OVERSIKT: Kartet viser hvor i Storgata og Kirkegata veien stenges. 

nyheter

Av hensyn til minnearrangementet i Kirkeparken, da det er ti år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya, vil deler av Storgata og Kirkegata være stengt fra klokken 11.45 til klokken 13.30 torsdag. Det opplyser Tromsø kommune i en pressemelding mandag.

I den forbindelse har kommunen følgende beskjeder til publikum og næringsdrivende:

  • Busser sørover gjennom sentrum vil ikke betjene stoppene Fiskergata og Polaria. De kjører via Hansjordnesbukta og tunnelene før de opptar ruta videre.
  • Busser nordover gjennom sentrum kan kjøre Strandgata – Sjøgata.
  • Varelevering eller annen transport til/fra berørte deler av Storgata og Kirkegata må skje før 11.45 eller etter 13.30.
  • Taxiholdeplassen i Kirkegata vil ikke være tilgjengelig mellom 11.45 og 13.30.
  • Trafikk til Prostneset og tilstøtende områder vil komme fram via Strandgata.
  • Trafikk fra samme område vil kunne kjøre ut nordover Sjøgata.
  • Utrykningskjøretøy vil kunne passere.