91 prosent kom inn på førstevalget sitt

Over 8.000 søkere har fått tilbud om videregående opplæring i fylket fra høsten av.
nyheter

Andreinntaket til videregående skoler er nå klart. Troms og Finnmark fylkeskommuner skriver i en pressemelding at totalt 8.171 søkere har fått tilbud om videregående opplæring i fylket. 91 prosent av søkerne kom inn på sitt første ønske, noe som er en økning sammenlignet med første inntak, der 89 kom inn på førstevalget sitt.

«I første inntak hadde 8.089 ungdomsrettssøkere fått tilbud om skoleplass. Differansen mellom inntakene kan forklares med at søkere har takket ja til læreplass, takket nei til skoleplass, eller fått tilbud om skoleplass i andre fylker, på private skoler, eller ved toppidrettstilbud», skriver Troms og Finnmark fylkeskommuner i pressemeldingen.

Det påpekes at søkere som har fått tilbud i andreinntaket må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet. Inntakskontoret minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass.