Støre og Vedum vil oppløse Troms og Finnmark, utrede Nord-Norge-banen og arbeide for nasjonalt romsenter i Tromsø

Onsdag la Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram sin nye regjeringsplattform, den såkalte Hurdalsplattformen.

PRESSEKONFERANSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre (til venstre) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen Hotell.  Foto: Torstein Bøe/NTB

nyheter

Her er noen viktige punkter for Tromsø og Nord-Norge:

1. Nord-Norge-banen:

I det 86 sider lange dokumentet som ble offentliggjort samtidig som de to partilederne innledet pressekonferansen utenfor Hurdalsjøen Hotell, kommer det fram at den nye regjeringen blant annet vil gjennomføre en konseptutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norge-banen.

Ifølge regjeringsplattformen skal utredningen ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.

SKILLER FYLKENE: Fylkene Troms og Finnmark skal skilles, her representert ved fylkesordfører Bjørn Inge Mo (Ap).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

2. Skal løse opp Troms og Finnmark:

I tillegg fremkommer det at den innsendte søknaden fra den nordligste fylkeskommunen, om oppløsning av «tvangsekteskapet», skal innvilges, samt at det i løpet av høsten skal settes i gang en prosess med å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.

3. Vil bygge romsenter i Tromsø:

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å satse på den norske romindustrien, «blant annet gjennom aksen Andøy-Narvik-Tromsø-Svalbard».

«Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya», heter det i erklæringen.

PRESENTERTE POLITISK VEIKART: Ap-leder Jonas Gahr Støre (til venstre) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen Hotell onsdag ettermiddag.  Foto: Torstein Bøe/NTB

4. Ingen oljevirksomhet i LoVeSe:

De to partiene slår i Hurdalsplattformen fast at de vil legge føre-var-prinsippet og best tilgjengelig kunnskap til grunn i tildeling av nye petroleumskonsesjoner.

De vil ikke åpne for virksomhet i Skagerrak og på Mørefeltet, Iverryggen, Trænarevet eller ved Jan Mayen i denne stortingsperioden. De vil heller ikke åpne for konsekvensutredning av aktivitet på feltene Nordland VI og VII og Troms II, altså det som på folkemunne kalles Lofoten, Vesterålen og Senja.

5. Statlig overtakelse av luftambulansen:

Beredskapen innen ambulanse og luftambulanse må sikres, særlig der det er lange avstander til sykehus, ifølge den påtroppende regjeringen.

Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten, heter det i Hurdalserklæringen.

I tillegg skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.

6. Lavere el- og drivstoffavgift:

Den nye Støre-regjeringen lover å redusere elavgiften og drivstoffavgiftene, og andre «avgifter som rammer folk flest». Veibruksavgiften skal differensieres, og avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres.

7. Lavere skatt for dem som tjener under 750.000 kroner:

Støre-regjeringen vil redusere inntektsskatten for dem som tjener under 750.000 kroner, og øke skatten for andre.

Fagforeningsfradraget skal dobles, og pendlerfradraget skal økes.

Det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal holdes uendret, heter det i Hurdalsplattformen.

BILLIGERE: Tannlegen skal bli billigere for unge under 25.  Foto: Ronald Johansen

8. Billigere tannlege for dem under 25 år:

Ap og Sp vil innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år. Det slås fast i regjeringsplattformen.

I dag er tannbehandling, med unntak av regulering, gratis for barn under 18 år. 19- og 20-åringer får billigere behandling, mens voksne over 20 år i hovedsak må ta tannlegeregningen selv.

I plattformen skriver også Ap og Sp at de vil «styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet».

De to partiene slår fast at de vil ha en gradvis utvidelse den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester, men spesifiserer ikke noe utover billigere behandling for dem under 25 år.

9. Moms på elbiler:

Under avsnittet «en rettferdig skatte- og avgiftspolitikk» lover den kommende regjeringen at de vil «sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.»

Det betyr at du som elbil-kjøper fra neste år må betale vanlig merverdiavgift på 25 prosent av den delen av kjøpsprisen som overgår 600.000 kroner.

Også SV, som brøt ut av regjeringssonderingene, har sagt at de ønsker et slikt momspåslag, ifølge NTB.