Vil ikke svare om bygging av Nord-Norgebanen før 2025

Den nye regjeringen vil som kjent utrede Nord-Norgebanen. Om de faktisk vil bygge den, vil de først svare på i 2025, understreker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

STOPP I NORD: Den lange striden om Nord-Norgebanen er ikke over. Fortsatt sier det stopp ved Fauske, og det vil ikke bli noen forbindelse nordover til Tromsø med det første.   Foto: Per-Inge Johnsen / NTB

nyheter

Nå er det Arbeiderpartiet som har inntatt kontorene i Samferdselsdepartementet i Oslo. Den nye regjeringen, med Senterpartiet, har lovet å utrede Nord-Norgebanen, med mål om at den skal realiseres.

Men det blir ikke noen spade i jorden i retning Tromsø med det første. Både utredning og svar om det faktisk skal gjennomføres, vil ta tid.

– Hva regjeringen anbefaler kommer ikke før i Nasjonal transportplan blir lagt fram, sier samferdselsministeren til VG.

Det skjer i 2025. Første post på programmet nå blir å bestemme om Nord-Norgebanen skal få en egen utredning, eller om det holder med en som allerede pågår.

Først: Hvordan utrede

For Statens vegvesen har fått ansvaret for en konseptvalgutredning av transportløsninger i hele Nord-Norge, som skal være ferdig sommeren 2023.

– Vi har sagt at vi skal ha en egen konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Så er det igangsatt et arbeid med KVU for transporten i hele Nord-Norge. Det vi må sørge for, er at det eventuelt er et godt nok grunnlag for å kunne si at vi har en KVU på Nord-Norgebanen. Det kan hende vi må se litt på mandatet der, påpeker Nygård.


Fylkesordfører Prestbakmo: - Nord-Norge-banen blir realisert i min levetid

Fylkesordfører i gigantfylket Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo (Sp) har stor tro på at han skal få oppleve å stige på et tog på Tromsø jernbanestasjon.


– Det dere vurderer er å innlemme eller utvide mandatet der litt, så dere slår to fluer i en smekk?

– Ja, eller om det er tilstrekkelig sånn som det er. Vi vet at det pågår prosesser, så må vi forsikre oss om at det er et tilstrekkelig grunnlag for å kunne ta stilling til Nord-Norgebanen-prosjektet, svarer samferdselsministeren.

– Så folk i Nord-Norge som lurer på hvordan dette blir får egentlig ikke svar før 2025?

– De får ikke et svar på det før Nasjonal Transportplan blir lagt fram. Da får de vite hva regjeringen vil, og så får man vite hva Stortinget vil når man kommer til juni (i 2025 journ.anm.), svarer Nygård.

– Når er det realistisk at Nord-Norgebanen er på plass?

– Det vil tiden vise, når vi har fått gjennomført disse utredningene, svarer samferdselsministeren.

– Dere har jo ikke lovet folk i Nord-Norge en bane, dere har lovet at dere skal utrede. Hva om konklusjonen er at det blir fryktelig dyrt og ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt?

– Ja, da er det en del av vurderingsgrunnlaget vi må se på, men jeg vil ikke forhåndskonkludere på det. Jeg vet ikke hvordan utredningen ser ut når vi kommer til stykket, svarer Ap-toppen.


Har reist Europa rundt på togskinner. Nå gir han ut bok for å inspirere andre til å reise med tog

Den nye reiseguiden inneholder turforslag og reiseinstruksjoner til samtlige europeiske land: - Man kan fint dra på togferie fra Nord-Norge.


– Det har vært konkludert med det i tidligere utredning?

– Ja, men verden er dynamisk, ikke statisk, så det kan være at ting endrer seg, svarer samferdselsministeren.

Understreker: – Ikke sagt at vi er i posisjon til å bygge

– Østfoldbanen er jo et evighetsprosjekt som aldri blir ferdig. Når Norge sliter med å få dobbeltspor til Tønsberg, med stadig kvikkleire og kostnadssprekker, hvor realistisk er det da å love folk i Nord-Norge en bane?

– Nå har vi sagt at vi skal konseptvalgutrede det. Vi har sagt at vi har et mål om å gjennomføre det, men vi har ikke sagt at vi er i posisjon til å bygge det. Vi skal utrede det først, så får utredningen vise hva som faktisk lar seg gjennomføre, sier Nygård.

– For dine velgere i Nord-Norge, tror du det er godt nok?

– Velgerne må selv svare for hva man har oppfattet, men vi har vært veldig tydelige på hva vi skal gjøre. Vi skal ha en konseptvalgutredning og vi har et mål om å bygge Nord-Norgebanen, men vi har ikke sagt at det er en «fast track» til at den skal bygges. Den må gjennom en prosess som alle andre prosjekt, understreker samferdselsministeren.

Tidligere utredninger har pekt på at det blir dyrt og at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Selv om en ny utredning kommer til samme konklusjon, kan dere være villig til å bygge den likevel?

– Da blir det en politisk diskusjon i regjeringen om hva slags prioritering vi skal ha. Det er mange samferdselsprosjekter i Norge som ikke har kommet godt ut av den lønnsomhetsbrøken. Men det kan likevel være andre grunner til at man ønsker å få til en samfunnsutvikling i en region, som gjør at man velger å satse. Men det vil jeg ikke forhåndskonkludere på før vi har gjennomført den prosessen, svarer Nygård.