Utsetter beslutning om koronapass og skroter sitteplass-påbudet

Selv om administrasjonen og smittevernteamet vil beholde sitteplass-påbudet, besluttet politikerne at det skal oppheves.

nyheter

Det politiske flertallet i Tromsø, med Ap, SV, Sp og MDG foreslo å utsette beslutningen om lokal innføring av koronapass.

Forslaget lyder som følger:

1. Formannskapet ber om at det jobbes videre med en eventuell innføring av koronasertifikat slik at det er klart når personvernutfordringene er løst av de nasjonale myndighetene.

2. Formannskapet ber om ei utredning av de økonomiske og praktiske konsekvensene av koronatiltakene for næringslivet, herunder uteliv, reiseliv og kulturbransjen. Dette skal fremgå i saksfremlegget til neste formannskapsmøte.

Forslagene ble vedtatt 10 mot 1 stemme.

Det neste møtet er 30. november, om én uke.

– Vi anerkjenner jobben som er gjort av administrasjonen når det gjelder koronapass, særlig når det gjelder personvern, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann.

– Vi ønsker også en nærmere utredning av de praktiske og økonomiske konsekvensene for næringslivet. Det vil styrke beslutningen og vurderingen om forholdsmessighet, utdyper han.

LOVDE KORONAPASS: Gunnar Wilhelmsen sagt at kommunen er klar til å innføre koronapass så snart det lar seg gjøre. Den oppfatningen deler ikke kommunenes administrasjon.  Foto: Ronald Johansen

Skroter sitteplass-påbudet

Flertallet vil også stryke det fjerde punktet i den lokale forskriften, som sier at det skal være sitteplass til alle gjester på serveringssteder med skjenkebevilling, og at skjenking av alkohol skal kun skje til personer som har fast sitteplass. Det gikk gjennom med 7 mot 4 stemmer.

Administrasjonen og smittevernteamet i kommunen ønsker å beholde påbudet.

Høyre stilte spørsmål ved konsekvensene av å skrote påbudet, og foreslo å utsette denne beslutningen til neste møte. Dette fikk altså ikke flertall.

Høyre ønsket å invitere partene i arbeidslivet til neste formannskapsmøte, slik at de kan gi sin vurdering av tiltakene. Dette ble vedtatt.

Refser ordføreren

Gruppelederne for både Høyre og Frp, Vanja Terentieff og Bjørn Gunnar Jørgensen, kom med sterk kritikk av prosessen fram mot det ekstraordinære formannskapet. Administrasjonens utredning og anbefaling ble tilgjengelig for politikerne kun tre timer før møtestart.

Jørgensen kalte flertallets forslag for «et mageplask», sett opp mot hvordan ordfører Gunnar Wilhelmsen har profilert seg selv og kommunens arbeid med koronapass.

– Administrasjonen er satt i en helt uholdbar situasjon, mener Tor Egil Sandnes (nei til bompenger), med henvisning til ordfører Wilhelmsens fronting av koronapass, og forsikringer om at kommunen er klar.

Han beklaget at koronapass-debatten hadde tatt all oppmerksomheten, og påpekte at formannskapet burde brukt tiden på å diskutere og forbedre tiltakene som kommunen allerede har innført.

STERKT KRITISK: KrFs Helga Marie Bjerke stiller seg svært tvilende til behandlingen av koronapassaken.  Foto: Ronald Johansen

Helga Marie Bjerke (KrF) var uvanlig hard. Hun mener prosessen, der hun i likhet med flere av formannskapets medlemmer, holdt av halve arbeidsdagen fredag som var, i påvente av det bebudete ekstraordinære møtet om koronapass. Det ble som kjent ikke noe av. Så ble det møte tirsdag, som ble kjent kvelden før, med sakspapirer levert samme dag.

– Dette grenser til useriøs saksbehandling, sa hun.

Ordførerens svar: – Hva som menes med «kort tid» vet vi ikke

– Mitt ønske om å innføre koronapass er tuftet på to ting: Den ene er, at vi innfører det hvis vi trenger det. Hvis vi ikke trenger det, gjør vi det ikke. Det andre, som har vært viktig, er at personvernet skulle ivaretas på en ordentlig måte, svarte Wilhelmsen på kritikken.

Han fremhevet at han frontet dette på bakgrunn av særlig Høyres forslag da de gjeldende tiltakene i byen ble vedtatt, om at Tromsø kommune kunne være pilotkommune for koronapass.

Han forklarte at han og administrasjonen fikk vite at det sistnevnte ikke var på plass fredag klokken 10.45. Det fikk de også beskjed om mandag kveld og tirsdag morgen.

– Det vil komme om kort tid, sier de. Hva som menes med «kort tid» vet vi ikke, sier Wilhelmsen.

Også kommunedirektør Stig Tore Johnsen sa at administrasjonen har fått informasjon fra nasjonale myndigheter veldig sent.

Brattland: Presset på sykehjemmene er lettet

Smittevernoverlege Trond Brattland orienterer politikerne om smittesituasjonen i Tromsø. Smitten er på vei ned i kommunen. Han sa at presset på helsetjenesten i kommunen er lettet, og at kommunen nå har kontroll. Det er fortsatt smitte blant de eldste, men antallet er lavt.

– Vi tror jevnlig og intensivert testing på skolene tror vi har hatt god effekt. Det ser også ut til at befolkningen har gått i «pandemi-modus» og ting er avlyst, også utover de vedtatte tiltakene, sier Brattland.

Han anslår at vi fortsatt kan oppleve smitteutbrudd i skolene i måneder fremover.

– Smitten på UNN blir viktig

Politikerne ville ha svar på hva som skal til for å avslutte tiltak.

– Det er kanskje det å se at smittetallene på UNN går nedover som blir viktig, sier Brattland.

Han sier kommunen også venter å få effekt av tredje dose for folk over 65 år, og at kommunen regner med å ha satt disse dosene i løpet av de neste to ukene.

UNN opplyser i en orientering for formannskapet at sykehuset fortsatt har en høy andel koronapasienter, i tillegg til smitte blant ansatte, som belaster sykehuset.

I tillegg fremhever UNN at nær halvparten av alle utskrivingsklare pasienter på sykehuset, nær 21 av 46, er hjemmehørende i Tromsø.

Trond Brattland var i formannskapet åpen på at kommunen har slitt med å ta imot pasientene fra UNN.