Oppfordrer småsparere til å velge fond

Med rekordlav rente velger mange Tromsø-folk dårlige spareløsninger.

flyttefot: Nordea leverte noe svakere halvårstall enn i fjor. Snart er banksjef Mona Yttergård og leder for finansmarkedet, Geir Åge Johansen, på flyttefot fra Grønnegata til Kystens Hus. Foto: John Strandmo 

REGNSKAP
  • Nordea Bank Tromsø
  • Tall i mill. kr:
  • 1. halvår -16 1. halvår -15
  • Inntekter: 78,3 - 87,9
  • Dr. resultat: 40,9 - 49,8
  • Netto tap: -0,5 - 0,3
økonomi

SENTRUM: Innskuddsvekst og flere kunder hjalp lite for Nordea lokalt. Bankens halvårstall ble svakere enn i fjor.

Banksjef Mona Yttergård ser at kundene – til tross for rekordlav rente – fortsetter å putte penger inn på sparekontoene. Selv om økningen i innskuddsmassen ble minimal, går hun nå ut og ber kundene om å finne alternative sparemåter – for å unngå at pengene smuldrer bort.

Tapsprosjekt

– I dag opplever småsparerne å få 0,2 prosent på pengene sine. Ved å plassere midlene i eksempelvis fond, øker avkastningen betraktelig – uten at risikoen trenger å gjøre det samme. Og selv om mange føler at banken er tryggest, er det likevel fornuftig å vurdere andre muligheter, sier Yttergård.

I første halvår opplevde hun at det ikke bare var privatkundene som fikk mer på bok. Også næringslivet satt til side rundt 550 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor.

Flere tar boliglån

Nordea Tromsø har også utlånsvekst i personmarkedet – i hovedsak til boligkjøpere.

– Det som overrasker, er at ungdom i aldersgruppen 19-24 år i større grad er blant lånesøkerne. Det er snakk om studenter og ikke personer i jobb. Vår konklusjon er at disse kundene enten ikke når opp i leiemarkedet og vil ha noe eget eller at de ønsker å bruke en høy leiepris på å finansiere egen bolig, sier Mona Yttergård.

Fortsatt lav rente

Leder for Nordea Markets, Geir Åge Johansen, tror at tidspunktet for de unge boligjegerne er gunstig.

– Mens vi lenge har trodd på en rentereduksjon fra Norges Banks side i neste måned, er det stadig flere som nå sier at renten forblir uforandret. Til gjengjeld tror vi at utlånsrenten vil holde seg lav lenge og sånn sett bli en fordel for blant andre boligkjøperne, sier Geir Åge Johansen.