Byggherren kan måtte rive huset

Byggesakssjef Laila Falck firer ikke en tomme i saker hvor byggherrer tar seg til rette.

byggehøyden: Dette boligkomplekset i Hagaveien 39 rager totalt 1,35 meter høyere enn det kommunen normalt tillater. Nå er arbeidet stoppet og byggherren risikerer å måtte rive hele huset fordi høyden er overskredet.  Foto: Ronald Johansen

umulig: Da huset i Hagaveien ble løftet i terrenget, ble muligheten for å få biler inn i garasjene umulig. Denne løsningen berører veien.  Foto: John Strandmo

nyheter

Generelt opplyser Falck at slike saker ikke er et problem for kommunen fordi utbyggerne forholder seg til tillatelsen. Men fra tid til annen dukker det likevel opp tilfeller hvor en utbygger går ut over godkjenningen – eksempelvis ved å øke høyden på boligen.

LES OGSÅ: Dette huset ble 85 cm for høyt

Står på sitt

– De siste årene har vi hatt noen tilfeller hvor byggehøyden overskrides. I disse tilfellene har kommunen stått på sitt og ikke gått tilbake på sine krav.

I tilfellet Hagaveien sier byggesakssjefen at hun avventer en ny byggesøknad hvor avvikene fremkommer.

– Dersom kommunen velger å forholde seg til den opprinnelige tillatelsen, må byggherren foreta rettinger. Om det innebærer riving – helt eller delvis – beror på en konkret vurdering av hele tiltaket hvor forholdsmessigheten også spiller inn, sier Falck.

Tar tid

Erfaringsmessig tar slike saker lang tid. I tilfelle Biskop Berggravs gate, tok prosessen nærmere seks år før utbygger iverksatte de endringene kommunen krevde.

LES OGSÅ: Frykter vann i kjelleren

– Normalt kan ting løses langt raskere. Men dersom huseieren bruker adgangen til å klage, kan ting dra ut i tid. Uansett gir kommunen saken prioritet og holder trykket oppe.

– Ifølge naboene er det bygget et trappehus på taket i Hagaveien. I tillegg skal antall boenheter være økt fra to til fire. Kommentar?

– Utbygger har fått dispensasjon til å gå en halv meter høyere enn det som normalt tillates – til gesimshøyde 7,5 meter. Normalt skal et trappehus inngå i den.

– Når det gjelder antall boliger, omfatter søknaden to enheter, presiserer Falck.

Byggesakssjefen trekker her fram at det kun tillates tre boenheter når det er snakk om fortetting.

Parkering

– Det skyldes at vi også forlanger rom til uteareal og parkering. Blant annet skal det være plass til minst én bil per bolig samt gjesteparkering. Etter sigende er også dette noe som er påpekt i Hagaveien og som vil inngå i de videre undersøkelsene, konkluderer Laila Falck.

Engasjert firma

Utbygger Svein Hugo Hansen uttaler til iTromsø at han ikke ønsker å oppgi grunnen til at blant annet byggehøyden er kraftig overskredet. Han har overlatt den videre prosessen til et konsulentfirma.

LES OGSÅ: Tvunget til å flytte på grunn av boligprisene

Ifølge daglig leder i Kreahvita, Trond Pedersen, håper Hansen på en minnelig løsning i forhold til kommunen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter