Frykter ny AP-politikk vil skade Nord-Norge

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) frykter Støres utspill om petroleumsvirksomhet kan vise til en ny AP-politikk som kan skade Nord-Norge.

OPPRYDDING: Kent Gudmundsen (Høyre), her sammen med Elisabeth Aspaker, mener UNN-ledelsen må ta innover seg alvoret i situasjonen. Foto: Marius Hansen  Foto: Marius Hansen

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) er bekymret over Jonas Gahr Støres uttalelser.   Foto: Marius Hansen

nyheter

Nyvalgt AP-leder Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger uttalt at det kan være hensiktsmessig å følge Det internasjonale energibyråets (IEA) råd om å la to tredjedeler av fossile energiressurser bli liggende i bakken.

Selv om han nå har gått ut og presisert uttalelsene sine, mener Gudmundsen at Støres utspill bør ses på med et kritisk øye.

– Ut ifra uttalelsene han kommer med virker det som han har dratt partiet lengre mot venstre, mener Gudmundsen.

LES OGSÅ: Støres klimaengasjement gir oljefrykt

- Skader Nord-Norge

En mer tilbakeholden petroleumspolitikk mener Høyre-politikeren vil skade fremtidsutsiktene for Nord-Norge.

– Hvis Støre ønsker å la olje- og gass bli liggende, vil dette få store ringvirkninger og konsekvenser for oss i Nord-Norge. Rapporter har tidligere vist at landsdelen kan bli en stor olje- og gassaktør, noe Støres AP-politikk kan sette bremser for. Dette er veldig uheldig for utviklingen i Nord-Norge, uttaler Gudmundsen ovenfor iTromsø.

LES OGSÅ: – Har ikke sagt at olje bør bli liggende

Vil ha debatt

Han mener det er viktig at vi nå får en debatt rundt dette.

– Hvis der er slik at AP nå endrer sin politikk rundt petroleumsvirksomhet er dette noe de må være åpne om, spesielt med tanke på velgerne. Vår fremste industri kan ikke leve under så usikre arbeidsvilkår. Investeringene innen industrien er så store, og avgjørelsene i industrien har så langvarige konsekvenser, at det er viktig at vi får klarhet i hva partiet mener rundt dette, sier Gudmundsen.

LES OGSÅ: Venstre krever 7,5 milliarder i økte miljøavgifter

Til slutt mener han at en satsing på olje- og gass i Norge kun vil være positivt for miljøpolitikken.

– Faktum er at norsk olje- og gass erstatter kullkraft rundt omkring i verden. Hvis vi trekker oss ut av denne industrien, vil energien erstattes med kullkraft, som er mye mer forurensende. I tillegg er det i olje- og gassektoren mange av de fremste ingeniørene og fagfolkene er, og det er disse som vil bidra til at vi tar steget inn i en fornybar alder, konstaterer han.