Sollid avviste ett års etterlønn

Da Torbjørn Bakkelund startet sitt innledningsforedrag, kom det frem at Sollid takket nei til ett års etterlønn.

  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Torbjørn Bakkelund hos kommuneadvokaten gjorde det umiddelbart klart at manglende tillit til Nils Ove Sollid som brannsjef ikke bare eksisterer blant de ansatte. Også kommunens ledelse deler dette synet.

LES OGSÅ: Sollid vil jobbe ut oppsigelsestiden

LES OGSÅ: Brannsjefen er suspendert

- Granskningene foretatt av KomRev Nord, Kontrollutvalget og PWC avdekker flere graverende forhold. Dette har svekket Nils Ove Sollids evne til å lede Brann og redning.

Avslørt av media

I tillegg trakk Bjørklund fram forhold som er avslørt av media - forhold som ytterligere svekker Sollids omdømme som leder.

- Et viktig og alvorlig punkt i forbindelse med oppsigelsen og suspensjonen, er at Sollid i en årrekke har godkjent at etatens ansatte gjennom bedriftsidrettslaget har hatt millioninntekter. 80 prosent av inntektene er gått rett i lommen på mannskapene. Her er utstyr fra brannetaten brukt mot en lav betaling og med brannsjefens godkjennelse.

LES OGSÅ: Sollid stevner kommunen

Vanskelig med annen stilling

- Dette er forhold som nå granskes av Skatt Nord. I den settingen kan det stilles spørsmål om Nils Ove Sollid har medvirket til skatteunndragelse? Svaret vil vi få når skattemyndighetene konkluderer, uttalte advokat Bjørklund i sitt innledningsforedrag.

Advokaten understreker også at det er vanskelig å finne en annen stilling til Nils Ove Sollid innen Brann og redning. Og på nytt trakk han fram tillitsforholdet mellom staben på 75 personer og Sollid.