Vil hasjavvenne tromsøungdom

Nesten hver fjerde ungdom har prøvd cannabis minst en gang. Nå skal man se på nye måter for å takle problematikken.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix 

nyheter

Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter (SMS) i Tromsø har lenge jobbet aktivt i forhold til rusproblematikk blant ungdom.

Tilbudet har vært «ruskontrakter» med oppfølgingssamtaler, som innebærer at man inngår en avtale om å la seg rusteste 2 ganger i uken over en periode fra 3 måneder og oppover, samtidig som det jobbes med motivering for rusfrihet.

Gode erfaringer

SMS erfarer at denne metoden fungerer bra, men de skal nå lære seg nye metoder for å gjennomføre dette bedre.

– Vi har veldig positive erfaringer med ruskontrakter, spesielt hos yngre personer. Nå skal vi kurses i en ny hasjavvenningsmetode, som vi skal implementere i disse ruskontraktene og i annet rusarbeid, forteller helsesøster Anne-Lill Aasan.

Økning

Fra 2011 til 2013 var det en merkbar økning i antallet inngåtte ruskontrakter, fra 72 til 107. Nå skal man se på muligheten til å starte opp avvenningsgrupper for å takle behovet.

– Det finnes jo slike grupper for andre typer avhengighet, så dette er noe vi ønsker å få i stand, forteller konsulent hos SMS, Hans-Peter Johnsen.

Her også er det tenkt å bruke den ”nye” metode for hasjavvenning.

– Dette er en metode som er brukt mye sørpå og vi mener at det nå er naturlig å ta i bruk dette også i Tromsø, sier Johnsen.

Viktig samarbeid

Verken Aasen eller Johnsen kjenner mye til metoden fra før av, men skal nå kurses i den sammen med politiet og helsetjenesten. De mener det er viktig med dette samarbeidet for å takle rusproblematikken.

– For å forebygge rusproblemer er et viktig med et godt samarbeid på kryss av etatene. Vi har allerede gode erfaringer med dette, og det er også viktig at vi fortsetter det, sier Aasen.

Tre faser

Ifølge hasjavvenning.no er metoden er utarbeidet av Thomas Lundquist ved Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor ved Universitetssykehuset i Lund.

Den går ut på at man deler avvenningsprosessen opp i tre deler; den fysiske, den psykologiske og den psykososiale. Dette fungerer også som tre faser man må igjennom, der den første handler om abstinenser, den neste om de psykiske konsekvensene og den tredje om hvordan man bygger opp livet sitt uten rus.