Frykter dødsulykker

Småbarnsforeldre i Ersfjordbotn kjemper for å få kommunen til å senke fartsgrensen. Britt Hege Alvarstein ber beboerne om å selv avpasse farten.
nyheter

Like ved bygdas idrettslige knutepunkt er det en krapp sving og fritt fram for å kjøre i 60 km/t. På andre siden av fotballbanen ligger parkeringsplassen. Fortvilte foreldre er livredde for ungene deres når de deltar på idrettsaktiviteter. Byråd Britt Hege Alvarstein har tidligere oppfordret beboerne til å selv regulere farten.

– Jeg synes det er et useriøst utsagn. Hva skal vi med fartsgrense hvis vi uansett vet at vi må avpasse farten her, spør Trond Hjort-Larsen Ersfjordbotn utviklingslag tørt, før han legger til:

– Det går uansett utrolig mye annen trafikk forbi her også. Et av fjellene her er en destinasjon for Ti på topp, og om vinteren er det mye nordlysturisme som går forbi her, i tillegg til tungtrafikk, hevder Hjort-Larsen.

LES OGSÅ: Vi har utviklet et uforsvarlig trafikkmønster

Dødsulykke

Også styreleder i utviklingslaget, Celia Nilssen, har sett seg lei på tilstandene ved veien, og er redd for at det bare er et spørsmål om tid før det skjer en ulykke hvis det ikke ryddes opp i fartsgrensene.

– Jeg er redd for at det må en ulykke til for at det skal skje noe ved denne veien. Det springer unger over veien i svingen der hele tiden. Det er en dødsulykke som venter på å skje slår styrelederen fast.

Nilssen sier de har prøvd å ta kontakt med kommunen i to år uten resultat. Hun tviler på at det ville tatt like lang tid å få gjort noe hvis det var snakk om en veistrekning i byen.

LES OGSÅ: "Alle" mener de kan reglene i rundkjøringer


Mandag kveld var trafikkonsulent Sten Jarle Jensen på befaring ved fotballbanen. Det tar ikke lang tid før han også fastslår at trafikkforholdene er uholdbare ved veien. Han lover langt på vei rask bedring.

– Det er ikke jeg som er besluttende myndighet i denne saken, men jeg ser jo at det ikke er bra slik som det er nå. Jeg kan ikke si hvordan innholdet i rapporten min vil være, men jeg ser jo samtidig at noe må gjøres, fastslår trafikkonsulenten.

Borte i systemet

Byråd Britt Hege Alvarstein stiller seg uforstående til påstandene om at kommunen har opptrådt trege i denne saken. Hun sier den opprinnelige henvendelsen må ha blitt borte i systemet.

– Jeg fikk denne saken på bordet i sommer, og det ble vanskelig å gjøre noe da på grunn av ferieavviklingen, forteller hun.

Hennes uttalelse om at beboerne må kunne regulere farten selv begrunner hun med at det er beboerne selv som står for mesteparten av trafikken.

– Mine beslutningen i slike saker hviler dessuten på vurderinger gjort av fagfolk, det er ikke noe jeg finner på selv, sier byråden.

Selv om hun har forståelse for at beboerne er bekymret for hastigheten på trafikken forbi fotballbanen, kan hun ikke love noen snarlig løsning.

– Først må vi få en henstilling fra Jensen som nå har vært på befaring. Men det er slik at det er mange hensyn som må tas, og dette er noe vi vil se på fortløpende.