Full byggestopp

Prosjektleder Ole Vidar Furnes i Total Renovering stopper renoveringsprosjektet i Søndre Tollbodgate 6.

FRUSTRERT: Ole Vidar Furnes er opprørt på grunn av måten kommunen har gått frem i denne saken, og sier det blir umulig å utføre prosjektet i Søndre Tollbodgate 6 hvis det skal være næringsvirksomhet i første etasje. Dette bildet foran Skipperhuset er tatt i en annen sammenheng.   Foto: Ronald Johansen

  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Etter å ha sendt prosjektbeskrivelsen inn til kommunen i juni, hevder Furnes at Total Renovering ikke har hørt et eneste pip fra kommunen. Nå har de fått svar, og varsler full stopp etter at kommunen har krevd at 1. etasje skal inneholde næringsaktiviteter.

– Jeg synes dette er ille. Tidligere har vi hatt en god dialog med kommunen vedrørende andre prosjekter, men nå har de meddelt at de skal sende saken ut på høring. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjør dette.

LES OGSÅ: Kanonverksted blir til praktbygg

Ikke lønnsomt

Han hevder det ikke er økonomisk forsvarlig fra deres side å skulle tilrettelegge for næringsvirksomhet i den 1.-etasjen, og peker blant annet på at bygget har blitt utnyttet til boligformål siden det ble bygd på 1800-tallet.

– De kan godt si at det skal være næringsvirksomhet i første etasje, men da blir det ikke noe økonomi i prosjektet for oss. Blir det ikke boliger i hele bygget, så blir det heller ingen oppussing, det kan du være sikker på, fastslår Furnes.

LES OGSÅ: Sjekk den nye fasaden

Stopper prosjektet

Prosjektlederen sier de vil fjerne stillasene som de tidligere har stilt opp i påvente av byggetillatelsen. Han sier han ikke har noen anelse om hva fremtiden for prosjektet innebærer.

– Jeg håper så klart at vi får til en løsning. Men så skal saken sendes til klarering hos kulturmyndighetene for å få tillatelse fra dem. Det blir jo i hvert fall ikke før i november at vi kan starte. Det virker som at det blir en langdryg sak, dette her, sier han oppgitt.

LES OGSÅ: Bygger blokk i bakgården

Ingen nåde

Byggesakssjef i Tromsø kommune, Laila Falck, sier at de kun har fulgt retningslinjene som ble nedtegnet av det sittende byrådet i sentrumsplanen. I den står det at det ikke skal legges til rette for boligenheter under 3. etasje.

– Byrådet har gjort et politisk vedtak som gir oss mulighet til å gi dispensasjon til å benytte også 2. etasje til boligformål hvis man søker om det, sier byggesakssjefen.

Hun forteller videre at det er hensynet til beboerne som er en av hovedgrunnene til at regelverket er slik som det er. I noen sentrumsområder er det nemlig veldig mye trafikk som går forbi på bakkeplan.

– Vi kan ikke ytterligere fire på regelverket i denne saken, da det vil kunne skape presedens for andre saker. Totalrenovering er ikke de eneste som ønsker å legge til rette for boenheter i 1. etasje her i byen, for å si det sånn, avslutter hun.

Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein stiller seg på samme linje som byggesakssjefen.

- Dette kjente Furnes til, og vi kan ikke gjøre noe unntak for dem. Vi ønsker å ha en god miks i sentrum med næringsliv og boliger, derfor er det helt naturlig at vi ivaretar dette regelverket.