Snakket med elever om verdighet

Kronprins Haakon besøkte Breivika VGS i Tromsø for å bringe fram historier om hvordan elevene enten har hjulpet andre eller seg selv.

INSPIRERTE: Kronprins Haakon besøkte Breivika VGS for å sette fokus på verdighet som en forsmak på World Dignity Day senere i oktober. Foto: Tom Benjaminsen. 

nyheter

Mandag formiddag kom Kronprins Haakon til Breivika videregående skole for å gjennomføre Dignity Day, en dag med verdighet i fokus.

Dignity Day er en dag for verdighet som markeres med et enkelt skoleopplegg for førsteklasser på videregående skoler over hele verden.

– Verdighet er noe alle mennesker ønsker. Det handler om muligheten til å leve sitt eget liv og skape sin egen fremtid. Gjennom opplegget i dag ønsker vi å bevisstgjøre ungdom på hva verdighet er og hvordan man kan skape verdighet for seg selv og andre, fortalte kronprinsen under åpningen.

Verdighetshistorier

Etter åpningen, delte klassene seg for å fortelle om sine egne historier om verdighet. Det ble fortalt mange sterke historier om blant annet krig, død, fattigdom og mobbing, og noen av disse historiene ble etterpå gjenfortalt for alle klassene da de samlet seg igjen for å oppsummere dagen.

– Historiefortelling er den eldste måten vi mennesker har for deling av kunnskap. Gjennom hverandres historier kan elevene få inspirasjon, nye tanker og kunnskap og økt forståelse for hverandres livssituasjon, sier Kronprinsen til iTromsø.

Med fokus på trivsel

– Det er et kjempeflott initiativ vi har her i dag med Dignity Day. Likevel er det viktig å få fram at det ikke bare er dagen i dag som brukes til å forebygge mobbing og fremme gode verdier blant elevene. Det er en jobb som foregår hver dag gjennom hele skoleåret, forteller vikarierende fylkesutdanningssjef i Troms, Renate Thomassen.

Ifølge Thomassen har Dignity Day hatt stor positiv effekt på skolene i fylket, der den første Dignity Day ble gjennomført i 2010. Også rektoren ved Breivika VGS roser Kronprinsens markering.

– Se og bli sett er slagordet på skolen vår. I dag gir Kronprinsen dette et ekstra innhold, og forhåpentlig vil slagordet vårt bli enda mer gjeldende blant elevene etter dagen i dag, avslutter rektor ved Breivika VGS, Asbjørn Rikardsen.