Vil gi én million til jordmorutdanningen

Julaftenen kom tidlig i år for Universitetet i Tromsø, dersom Venstre får det som de ønsker. Fredag presenterte Roar Sollied, fylkesråd for utdanning, Venstres innspill til statsbudsjett for 2015 som har følger for Troms.

JORDMORSATSING: Studieleder Kari Bjerck (fra venstre), universitetslektor Anne-Lise Thoresen og prorektor Kennet Ruud (til høyre), stiller seg bak Roar Sollied og Venstres jordmorsatsing.   Foto: Kent-Einar Myreng

nyheter

Når partiet går i statsbudsjettforhandlinger er det blant annet krav om å bruke én millioner kroner til mastergrad i jordmorutdanningen ved UiT. Det skal i første omgang være et pilotprosjekt, som landets andre fire jordmorutdanninger kan legge til rette for.

Tror på gjennomslag

– Jordmødre i dag må være sykepleier for å kunne ta jordmorutdanning. Vi trenger modernisering av jordmorutdanningen, tilpasset resten av Europa, sier studieleder Kari Bjerck på jordmorutdanningen.

Hun viser til at femårig integrert jordmorutdanning blant annet vil gi rom for samarbeid med medisin- og helsefaglige profesjonsutdanninger, økt søkning til jordmorutdanningen og tydeliggjøre jordmor som et selvstendig yrke.

Forslaget om mastergrad ble lansert av Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth da han var i Tromsø i vår. Roar Sollied har god tro på at de skal få igjennom dette ønsket i budsjettforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Ikke minst med Høyre har jeg god tro, jeg er ikke like trygg på Frp. Med mastergrad i jordmorfaget handler det om innovasjon, kvalitet og nyvinning, og det tror jeg vi får gjennomslag for.

Helsemilliard

Prorektor ved UiT, Kenneth Ruud, hilser pilotprosjektet velkommen.

– Da vil jordmorutdanningen få samme studieløp som lærerutdanningen, mot at de før måtte bli sykepleier, så jobbe før de kunne ta videre- og etterutdanning som i dag. Jeg har god tro at dette vil legge grunnlaget for en bedre jordmorutdanning på nasjonalt nivå, sier Ruud.

De 20 første mastergradsstudentene ville kunne tas opp høsten 2016, dersom Venstre får gjennomslag.

Roar Sollied mener Venstre folkehelsesatsing på én milliard, også vil være et viktig. Av pengene skal blant 163 millioner brukes på 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten, og like mange penger på 250 nye stillinger på helsestasjonene. 300 millioner til gang- og sykkelvei, 200 millioner til belønningsordning for sykkel, økt momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg, 20 millioner til friluftstiltak, 15 millioner til bedre psykisk helse for studenter.

– Dette berører meg veldig. Psykisk helse er en av grunnen til at så mange ikke fullfører videregående utdanning, sier Sollied.