Vil befeste Tromsøs posisjon som Norges største fiskerihavn

Tromsø Havn investerer mange millioner kroner for å etablere fiskerihavn på et 45.000 kvadratmeter stort havneområde i Breivika nord.

FISKERIHAVN: Havnedirektør Halvar Pettersen foran illustrasjonen som viser fiskerihavnprosjektet i Breivika nord.  Foto: Kjetil Vik

nyheter

Mens arbeidet med nytt havneavsnitt på Tønsnes og ny havneterminal på Prostneset går sin gang, jobber Tromsø Havn også med store planer nord for Breivika havn. Planen er å gjøre Breivika nord til en moderne fiskerihavn, et arbeid som startet for fire-fem år siden med utfylling av områder langs Stakkevollveien, etter at Tromsø havn kjøpte området.

Les også: Frykter ikke konkurranse fra mathall i Grønnegata.

Bevilget penger

– På Prostneset blir det fasiliteter for passasjertrafikk, på Tønsnes industri og logistikk, og i Breivika nord fiskerihavn, sier direktør Halvar Pettersen i Tromsø Havn.

I følge Tromsø Havn hadde Tromsø i 2013 mer enn 2.500 fiskefartøy. Det ble lastet og losset over 600.000 tonn fisk i kommunen, noe som byen til landets største fiskerihavn. Det er en posisjonen havnedirektøren vil befeste med sine investeringer.

– Vi fyller ut nå siste biten av havneområdet i Breivika nord. Det er bevilget 22 millioner kroner over statsbudsjettet til utfylling, mudring og grunnarbeider til utvikling av området i 2015 og 2016, sier Pettersen.

Les også: Skipsverftet kjøper russiske flytedokker.

Store investeringer

Tromsø Havn arbeider for at Fiskernes Agnforsyning, Eimskip og Bunker Oil etablerer seg i den nye fiskerihavnen. I planen inngår ei 350 meter lang kai, fryseterminal, containerareal og lager.

– Tromsø Havn eier kaia og grunnen, mens de som vil etablere seg med drift i havna, leier areal av oss.

Fiskernes Agnforsyning holder i dag til i Kullkransvingen i Hansjordnesbukta. De jobber med et prosjekt for å vurdere etablering i Breivika nord, men har ikke konkludert helt ennå.

– Vi samarbeider med Eimskip. Det er snakk om investeringer i hundremillionersklassen, og vi har ikke sagt hundre prosent av vi flytter. For oss vil Breivika kunne bli et logistikksenter for frossenfisk, kjøl, stykkgods og container. Vi vil kunne utvide virksomheten, med mer plass for å yte bedre service for hele næringen, sier direktør Jan Magne Flaat i Fiskernes Agnforsyning.

Les også: Krangler om miljøopprydding i indre havn.

Før sommeren

I dag har bedriften 12 arbeidsplasser, men Flaat tror at med en flytting til Breivika vil antall ansatte kunne økes til 20.

Havnedirektøren håper reguleringsplanen kommer til politisk behandling før sommeren, før den kan sendes ut til offentlig ettersyn.

– Målet er å levere forslag til reguleringsplan før sommerferien, sier Halvar Pettersen.