Vil vurdere køprising igjen

SVs toppkandidat vil ha rushtidsavgift tilbake som diskusjonstema i Tromsø.

KØPRISING: Forrige gang det ble diskutert å innføre køprising i Tromsø ble forslaget trukket etter kraftig motstand. 

Ingrid Marie Kielland (SV)  Foto: Christer Pedersen

nyheter

– Vi må tørre å ta diskusjonen rundt rushtidsavgift og køprising. Vi kan ikke lukke øynene for de trafikkutfordringene som byen har, sier Kielland.

Store behov

Ifølge SV-politikeren står det overmodne trafikkinvesteringer i kø samtidig som det er stor mangel på penger.

– Vi vil være nødt til å bygge en ny kvaløyaforbindelse, vi har kapasitetsproblemer på Tromsø-brua og vi har sprengt kapasitet langs strekningen sentrum til Breivika, sier hun.

Bare en ny forbindelse til Kvaløya kan koste så mye som to milliarder kroner.

– Kvaløyaforbindelsen ser ut til å tvinge seg fram fordi man ikke har tatt nødvendige grep for å løse trafikksituasjonen på andre måter. Men den er ikke hel uunngåelig hvis man f.eks. satser skikkelig på sykkel og kollektivtrafikk. Det ville være billigere, sier hun.

– Det vil være svært urettferdig om det kun er innbyggerne på Kvaløya som skal betale denne. Det må være et spleiselag for hele byen, sier hun.

LES OGSÅ: Kritisk til bompengeundersøkelse

– Se på Harstad

I dag er det i praksis ikke mulig å få bevilgninger til veiprosjekter dersom det ikke legges inn såkalt brukerfinansiering i en eller annen form.

– Problemet her i Tromsø er at vi ikke har slike ordninger bortsett fra drivstoffavgiften. Men den tar bare inn 92 millioner kroner i løpet av fire år – det er altfor lite, sier Kielland.

Hun sammenligner med Harstad – der byens 25.000 innbyggere vil betale inn 900 millioner kroner i brukerfinansiering – og på så måte utløse veimidler på til sammen 1,5 milliarder kroner.

Derfor vil harstadværingene få nyte godt av svært omfattende trafikkinvesteringer i den såkalte Harstad-pakken, sier hun videre.

LES OGSÅ: Her kjører 9 av 12 bilister feil

Tromsø-motstand

I Tromsø er det derimot opplest og vedtatt at det ikke skal kreves inn bompenger eller rushtidsavgift.

– Vi har politikere som gikk til valg på at vi ikke skulle ha bompengefinansiert E8 – med det resultatet at vi fortsatt ikke har fått ny vei. Det virker som om vi her i Tromsø tror at vi vil få penger fra staten – uten å satse noe selv, sier Kielland.

Den lokale drivstoffavgiften er ifølge henne forsvinnende liten at den nesten ikke monner i det hele tatt.

LES OGSÅ: 3 av 5 er villig til å betale

Syv kroner literen

– Om vi skulle samle inn 900 millioner kroner slik de gjør i Harstad ville vi være nødt til å ha en drivstoffavgift på syv kroner literen. Og skulle vi samle inn forholdsmessig like mye penger som de gjør i Harstad ville avgiften vært enda mye høyere, sier hun.

Byutviklingsbyråd fra Fremskrittspartiet, Britt Hege Alvarstein, sier blankt nei til køprising eller rushtidsavgift.

– Det er usosialt og urettferdig og rammer nesten utelukkende de som har dårlig råd og som har behov for å bruke bilen, sier hun.

Annen finansiering

Alvarstein sier at kommunen kan få penger ved å bruke andre virkemidler enn å kreve inn ekstra penger fra bilistene.

– Vi kan søke belønningsmidler og bypakke-penger ved å iverksette trafikk- og parkeringsrestriksjoner, og ved å satse mer på kollektivtrafikk, sier hun.

Dessuten er det ikke aktuelt å innføre noen nye bilrelaterte avgifter i inneværende valgperiode.

– De tre byrådspartiene har en avtale om dette, så før neste valg vil det ikke blir noen nye avgifter, sier Alvarstein.