Vil bygge 19 boliger i Robukta

Mener fjæra privatiseres

Den foreslåtte utbyggingen i Robukta på Sør-Tromsøya vil begrense adgangen til fjæra og føre til trafikkproblemer, mener forkjemperne for bevaring av Robukt-fjæra.

PÅPEKER: – En utbygging her vil ikke gjøre noe for byens boligsituasjon og dem som trenger bolig mest, men bare for dem med masse penger, sier Jo Aarseth, som mener området er en grønn oase som blir mye brukt. 

FRA FESTLOKALE TIL BOLIGER: Slik ser planene til Robukta AS ut, med 8 eneboliger og 11 rekkehus. Dagens bygg blir revet. Illustrasjon: 70 grader Nord 

nyheter

Robukta AS vil omregulere eiendommen Robukta til 19 boliger, med planlagt byggestart våren 2015. Facebook-gruppa Bevar Robuktfjæra frykter imidlertid at planene vil føre til ytterligere gjenbygging av fjæra på Sør-Tromsøya.

Mye brukt turområde

– Dette er den siste grønne lungen som er igjen ved sjøen på Sør-Tromsøya, og Tromsøya for øvrig. Mange folk bruker fjæra og den nye gangstien, nå blir det privatisert. Boliger her vil gjøre at området blir en privat sfære og vil påvirke dem som bruker det som turområde, sier Jo Aarseth, som selv bor i området og som, sammen med andre, står bak Facebook-gruppa.

Etter at gangstien ble åpnet for fri ferdsel rundt sydspissen av Tromsøya tidligere i høst, er det mange som benytter seg av turområdet. Bevaringstilhengerne mener boligene vil virke invaderende på friområdet.

LES OGSÅ: - Her blir det hett

Trafikkøkning

– Her har kommunen laget en flott sti som mange folk har tatt i bruk. De gamle husene langs stien ligger lenger unna og er ikke sjenerende, men vi som bor her vet hva som er i emning. Det er bare spørsmål om tid før området vil være bygd igjen. Når de først har startet, vil de dundre på, mener Aarseth.

Han mener også utbyggingen vil føre til en trafikkøkning som dagens veinett ikke er bygd for, og viser til 90 graders svingen på Strandveien.

– Kommunen tillater utbygging før trafikkforholdene er lagt til rette for det. Svingen er i dag uoversiktlig og farlig.

LES OGSÅ: - Allmenheten har seiret

Vil merkes

Robukta AS legger ikke skjul på at boligene i Robukta vil merkes for dem som ferdes og bor i området.

– Klart det vil merkes at det blir bygd boliger der. Men på den annen side kunne vi bygd hotell i stedet, men det ønsker vi ikke. Avstanden fra boligene til stien blir minst 10–12 meter, med en vegetasjonssone imellom. Når det gjelder trafikkforholdene vil de bli ivaretatt i henhold til krav som stilles, sier styremedlem Ole Vidar Furnes i Robukta AS.

Sør-Tromsøya bydelsråd er også skeptiske til omreguleringsplanen og mener bebyggelse tett inntil strandsonen vil redusere områdets karakter av å være «uten innsyn» og fritt tilgjengelig. Det skriver de i sine merknader til planen.

I tillegg mener de trafikkbildet for hele området må ses under ett ved at Strandveien sikres bedre og friområdet/boligområdet Sydspissen skjermes mot økt trafikk.