Med hjerte for faget:

Kåret til årets sykepleiere

Birgitte Forsaa Åbotsvik og Liv Ingerid Sollied ble hedret for sitt arbeid av forbundet.
nyheter

Norsk Sykepleierforbund Troms har en lang tradisjon med å hedre fagarbeidere som utmerker seg i jobben. I år ble det delt ut to priser – til årets sykepleier, samt årets sykepleieleder.

– Årets sykepleier ble Birgitte Forsaa Åbotsvik som jobber på Nordøya hjemmetjeneste. Hun er genuint interessert i faget, og et grunnleggende behov hos mennesket – nemlig ernæring, sier fylkesleder i NSF, Hanne Marit Bergland.

Åbotsvik har gjennom sitt arbeid tatt tak i underernæring hos eldre, og har gjennom systematisk ernæringsarbeid vist hvordan det kan gjennomføres og gi gode resultat gjennom tiltak.

– Hun er også en inspirator, som er mye brukt som foredragsholder. Hun utvikler seg i faget hele tiden, og har stor integritet som sykepleier, slår Bergland fast.

LES OGSÅ: Vil gi en million til jordmorutdanningen

Kjempeartig

Selv synes Åbotsvik det er hyggelig at hennes innsats blir lagt merke til.

– Det er kjempeartig at det man jobber med blir lagt merke til, særlig når det er noe så grunnleggende som ernæring hos eldre, sier hun.

I 2009 kom det nye retningslinjer fra helsedirektoratet for forebygging av underernæring hos eldre, men Åbotsvik oppdaget selv i 2011 at de ikke var tatt i bruk. Det ble starten på prosjektet.

– Jeg startet et prosjekt for å få satt i verk de tingene som ligger i retningslinjene. Nå er vi på god vei, og det er relativt enkle tiltak som har gitt gode resultater, sier vinneren.

Hun har jobbet 15 år i hjemmetjenesten, og er stadig like engasjert i faget.

– Kommunehelsetjenesten er mitt hjertebarn. Skulle jeg valgt yrke i dag, ville jeg nok valgt akkurat det samme om igjen, sier hun.

LES OGSÅ: Sykepleiere reagerer på matinnskrenkning

Årets leder

I år er første gang sykepleierlederprisen deles ut, og den gikk til Liv Ingrid Sollied. Hun er seksjonsleder for akuttseksjonen ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

– Hun utmerker seg som en leder som kombinerer ledelse og fagledelse på en fortreffelig måte – også i tider da det er økonomisk utfordrende. Hun har en inkluderende lederstil og har klare mål for virksomheten – hun er dyktig og svært til stede i avdelingen.

- Hun er flink til å få personalet med på sine visjoner, og hun er også opptatt av brukermedvirkning – både pårørende og pasienter blir hørt. Videre er hun en leder som ser sine ansatte i en travel hverdag, og hun har godt humør, sier Bergland om Sollied.