Bekymringfull nedleggelse på UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge har foreslått å legge ned behandlingstilbud til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet i 2015. Norsk Sykepleieforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus er svært bekymret for at dette vil gå ut over noen av de svakeste pasientene i Troms og Finnmark.
nyheter

I januar 2015 vil styret ved UNN Helseforetak ta en endelig avgjørelse om det er døgnenheten ved Storsteinnes eller Rus- og psykiatriposten ved UNN Åsgård som skal legges ned. 

Denne nedleggelsen vil kanskje bidra til å få budsjettet for det kommende året i balanse, men fjerner samtidig med et pennestrøk nødvendige behandlingstilbud til mennesker i vårt distrikt.

Dette skjer for øvrig samtidig med at kommunene har store problemer med å finansiere helse- og omsorgstilbud. Bare i Tromsø kommune er det et underskudd på 40 millioner i helse- og omsorgssektoren. 

Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av en eventuell nedleggelse. 

Mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet og deres pårørende vil som følge av nedskjæringene bli mer og mer overlatt til seg selv i stedet for å ha en seng som venter ved sykehuset når livet blir uutholdelig eller når rusbruk tar overhånd.

Færre sengeplasser vil medføre at den samme pasientgruppen må konkurrere om et stadig minkende behandlingstilbud ved UNN. Vi er også redde for at enda flere mennesker i vårt område vil stå uten nødvendig helsehjelp når UNN legger ned rus- og psykiatritilbud i 2015. Det kan få fatale følger om mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet ikke får den behandlingen de trenger i tide.

Og om dette ikke fører til selvmord eller kriminalitet, så fører utilstrekkelig behandling og hjelp til mennesker i kriser og rus til at disse av våre medmennesker lider i det stille og hvor ensomhet og isolasjon er hverdagen. Dette er uverdig.

For mange pasienter innen psykisk helse og rus, og deres pårørende, er det sosiale nettverket lite eller ikke eksisterende. For disse menneskene er derfor helsepersonellet ved sengepostene og i kommunene det eneste nettverket de har.

Dersom UNN legger ned fagmiljøet ved Klinikk for psykisk helse og rus, vil det innebære at fagkompetanse blir borte fra sykehuset.

På kort sikt vil dette gi ei innsparing på 5 til 10 millioner for året som kommer. Vi stiller store spørsmålstegn ved hvor samfunnsøkonomisk dette regnestykket er når reduksjonen av tilbudet ved UNN kompenseres av andre tilbud til de samme pasientene.

For et sted må menneskene som i dag får behandling og hjelp fra døgnenheten ved Storsteinnes og fra Rus- og psykiatriposten ved UNN Åsgård få sin framtidige helsehjelp fra, noe som etter vår mening er et ansvar det offentlige helsevesenet har.