Vedtok plan for psykisk helse

Ungdomsrådet ga kommunestyret marsjordre om å intensivere arbeidet med ungdommers psykisk helse.

UNGDOMSRÅD: Brynjar Saus Andersen (til høyre) og Astrid Johannessen fikk politikerne i kommunestyret til å vedta en offensiv plan for å styrke ungdommers psykiske helse.  Foto: Christer Pedersen

GA OPPFORDRING: Brynjar Saus Andersen i ungdomsrådet.  Foto: Christer Pedersen

VIL SATSE: Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (Høyre) sier det er viktig å satse for å bedre ungdommers psykiske helse. 

FORSLAGSSTILLER: Ingrid Marie Kielland (SV) ville at politikerne skulle lytte til ungdomsrådet. 

nyheter

– Det er viktig at en plan for å bedre ungdommers psykiske helse ikke bare blir strategier og planer – men at man blir enig om hvordan man gjør det – konkret, sier Astrid Johannessen, medlem i kommunens ungdomsråd.

Derfor foreslo hun og makker Brynjar Saus Andersen at byrådets plan for psykisk helse ble utvidet med to ekstra punkt.

– Vi vil at kommunen skal bli medlemmer i Mot-nettverket og at det blir innført obligatorisk besøk hos helsesøster for elevene, sier Andersen.

Fikk støtte

I utgangspunktet var ikke dette inne i byrådets handlingsplan, så Arbeiderpartiet og SV foreslo derfor at ungdomsrådets ekstra tiltak ble utredet.

– Når bestillingen var så klar fra ungdomsrådet er det viktig at vi tar dem på alvor. Når de ønsker dette så sterkt må vi lytte, sier Ingrid Marie Kielland, SV.

LES OGSÅ: Gutter kvier seg for helsebesøk

SV og AP fikk med seg flertallet i kommunestyret om å støtte ungdomsrådet. Resultatet blir at byrådet nå skal utrede hvordan kommunen skal bli en del av Mot-nettverket og hvordan man kan innføre obligatorisk helsesøsterbesøk.

Triste tall

For byråd Anna Amdal Fyhn (Høyre) var fremleggingen av planen for å styrke helsetjenestens arbeid med unges helse viktig.

LES OGSÅ: Tromsø best og versk på helsesøstre

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra lærere og helsesøstre om at flere unge sliter med sin psykiske helse. I tillegg har vi fått dette dokumentert via undersøkelsen Ungdata, sier Fyhn.

I undersøkelsen – som omfattet i underkant av 2.000 ungdommer i ungdomsskolealder – kom det fram konkrete tall om hvordan ståa er blant tromsøungdommene.

Unik posisjon for helsesøstre

– Det er til store deler svært triste tall. Derfor er det betimelig at vi får lagt fram en sak der vi prøver å finne felles innsatser, sier byråden.

Hun sier at helsesøstrene i kommunen vil få en nøkkelrolle i arbeidet.

LES OGSÅ: Vil ha flere helsesøstre

– De følger elevene helt fra barnehagealder til ungdomsskolen og de kan fange opp elevenes problemer mye tidligere, sier Fyhn.

Ungdomsrådet er glade for at deres ønsker ble vedtatt av politikerne.

– Det er mange unge i dag som sliter psykisk, og obligatorisk helsesøsterbesøk vil gjøre terskelen lavere for å søke hjelp, sier Andersen.