Nei til kutt i psykisk helsetilbud

Innlegg av Troms fylkesting:

Knut Werner Hansen er nyvalgt fylkesordfører.  Foto: KNUT JENSSEN

nyheter

Troms fylkesting er bekymret for de kutt det er varslet i rus og psykiatritilbudet i Troms.

Bakgrunnen er at årets forventede underskudd på 70 mill. vil gi UNN en omstillings-utfordring på 170 millioner kroner i 2015. Det betyr at kostnadene i dagens drift må reduseres tilsvarende.

På bakgrunn av dette, står både Rus- og psykiatriposten på Åsgård og Døgn Storsteinnes (Kløvertun) i fare for å bli lagt ned. Posten (ROP) på UNN avdeling Åsgård har ansvar for en av samfunnets mest sårbare grupper: Unge personer med alvorlige ruslidelser kombinert med psykiske lidelser. På sengeposten får personer mellom 18 og 40 år behandling for begge lidelsene.

Helseforetakene rundt om i hele landet må gjøre store kutt i sine budsjetter, dessverre går det ut over viktige psykiatriske tilbud.

Troms fylkesting mener regjeringen må styrke helseforetakene økonomisk slik at de kan utføre viktige verdifulle samfunnsoppgaver for de mest sårbare gruppene i samfunnet.