Skal finne ut hvordan Troms Kraft skal bli en pengemaskin igjen

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen skal lede arbeidet med nye eierstrategi for Troms Kraft.

Svein Ludvigsen skal lede arbeidet med den nye eierskapsmeldingen til Troms Kraft. 

nyheter

Ludvigsen leder arbeidsgruppen som skal lage en ny eierstrategi for Troms Kraft AS. Strategien skal ifølge en pressemelding beskrive hva de to eierne, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, skal oppnå med eierskapet videre - og ikke minst hvordan TK skal kunne levere overskudd til eierne.

- Troms Kraft er en av de store musklene i Troms-samfunnet, og det er viktig at de to eierne går sammen om å meisle ut en felles eierstrategi for selskapet. Arbeidsgruppen jeg skal lede besitter en bred kompetanse, og vi skal innen de tidsfrister og det mandat som er satt gi eierne et redskap de kan bygge videre på for dette viktige selskapet, sier leder av arbeidsgruppen, Svein Ludvigsen.

LES OGSÅ: - Vi er ikke friskmeldt

Utvikle videre

Fylkesrådsleder Line Fusdahl (H) sier i pressemeldingen at strategien skal avklare hvorvidt selskapet er rustet til å "møte de forventningene eierne har".

- Den nye eierskapsmeldingen skal være med på å gi premisser som er viktige for at vi sammen skal utvikle Troms Kraft videre, sier Fusdahl.

Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere følgende:

* Hvilke grep som må til for at aksjepostene til eierne skal få avkastning.

* Kan eierne gjøre noe for å bedre selskapets posisjon

* Om styringsstrukturen mellom eier og selskap er optimal.

LES OGSÅ: Åpner for flere eiere

Gi eierne et redskap

Arbeidsgruppeleder Ludvigsen beskriver Troms Kraft som en av de store musklene i Troms-samfunnet.

- Det er viktig at de to eierne går sammen om å meisle ut en felles eierstrategi for selskapet. Arbeidsgruppen jeg skal lede besitter en bred kompetanse, og vi skal innen de tidsfrister og det mandat som er satt gi eierne et redskap de kan bygge videre på for dette viktige selskapet, sier Svein Ludvigsen.

LES OGSÅ: Reagerer på pengebruk

Medlemmene i arbeidsgruppen er:

  • Leder Svein Ludvigsen, Tromsø
  • Sverre Martens, Tromsø
  • Marianne Lie, Oslo
  • Anna Marie Aursund, Tromsø
  • Steinar Madsen, Stavanger

- Vi mener sammensetningen av gruppen er god, med medlemmer som utfyller hverandre. Vårt mål er et mest mulig robust og fremtidsrettet Troms Kraft. Vi har et langsiktig perspektiv, med en klar målsetning om bedre lønnsomhet, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen i pressemeldingen.

Ny eierstrategi skal etter planen vedtas av fylkesting og kommunestyre til sommeren.