Finner de nordnorske krigshelter?

Forsvarsdepartementet ber om hjelp fra folket til å finne fram kandidater til Krigskorset.

VERDIGE KANDIDATER?: Om det skulle være noen som gjorde seg fortjent til Krigskorset under 2. verdenskrig, så vil Forsvarsdepartementet gjerne vite om det. Foto: Forsvaret 

LEDER ARBEIDET: Seniorrådgiver og historiker Kjetil Henriksen er leder av historieprosjektet i Forsvarsdepartementet. Foto: Forsvarets Forum 

TROMSØFOLK?: Leder i Tromsø forsvarsforening, Leif Arneberg, tror det kan være aktuelle kandidater fra Tromsø som kan være verdige en tildeling av medaljer for sin innsats under 2. verdenskrig. Foto: Åsgeir Johansen 

Historieprosjektet
  • Forsvarsdepartementet bevilget i 2011 15 mill for å granske krigshandlinger i Norge under 2. verdenskrig – herunder ikke minst fra kampene rundt Narvik.
  • Et utvalg skulle se om det er flere som fortjente Krigskorset med sverd – som er Norges høyst rangerte utmerkelse.
  • Prosjektet skulle også kartlegge om det fantes kandidater til medaljene under - henholdsvis St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen.
  • Arbeidet med å finne glemte krigshelter skal pågå ut 2016.
  • Historieprosjektet skal i utgangspunktet foreslå kandidater inn til Forsvarsdepartementets dekoreringsråd.
  • Deretter er det dekoreringsrådet og Kongen i statsråd som avgjør hvem som får medaljer.
nyheter

I disse dager starter Forsvarsdepartementet en annonsekampanje som tar sikte på å finne fram til personer som under 2. verdenskrig gjorde seg fortjent til medalje for sin innsats, men som aldri fikk det.

Seniorrådgiver Kjetil Henriksen leder arbeidet. Han håper at prosjektet fører til at man finner fram til noen verdige kandidater.

– Ja, det vil forbause meg om vi ikke klarer å finne noen når vi setter inn såpass mye ressurser, sier Henriksen.

Prosjektet startet i 2011 og historiegruppen på tre personer har jobbet selvstendig de siste årene for å finne personer som kan være aktuelle å foreslå. Men så veldig mange har man ikke funnet.

– Vi har noen kandidater som det kan være aktuelt å foreslå for Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd, som sammen med Kongen i statsråd bestemmer dette til syvende og sist. Men for å sikre at ingen blir glemt denne gangen, så har vi i tillegg bedt om innspill fra folk flest, sier Henriksen.

LES OGSÅ: Vil hedre Andreas

Litt merkelig

iTromsø har skrevet tidligere om at flere mener det er grunn til å tro at noen av dem som deltok under kampene i Narvik i 1940 kan føle seg forbigått i spørsmålet om krigsmedaljer. I etterkant av kampene var det bare general Carl Gustav Fleischer og kommandør Per Askim som fikk Krigskorset med sverd. Henriksen utelukker slett ikke at det burde vært flere som burde hatt det.

– Ja, vi ser jo at det er litt merkelig at bare to fra Narvik-kampene har fått medalje. Noe av forklaringen er nok at de vurderingene som ble gjort i samtiden av sjefene i de regulære avdelingene var at folk bare gjorde jobbe sin. Avdelingssjefer som var med i Narvik-kampene sier i rapportene at det er vanskelig å fremheve noen på bekostning av andre. De har rett og slett hatt problemer med å plukke ut enkeltpersoner, sier Henriksen.

– Har det vært stilt for høye krav til tildeling av for eksempel Krigskorset med sverd?

– Godt spørsmål. Jeg kan vel si så mye at vi ser forskjeller i hvordan sammenlignbare tilfeller er behandlet. Det er forhold som vi stusser over. At en person har fått noe, mens en annen ikke har fått for noe som er sammenlignbart, sier Henriksen.

LES OGSÅ: Veteraner ble hedret

Vanskelig, men ...

Historikeren medgir at det kan være en tøff jobb å finne fram til verdige kandidater 70 år etter at krigen ble avsluttet.

– Det er lenge siden, men det er ikke unikt at vi holder på med tidligere tiders konflikter lenge etterpå. Det er det flere land som gjør. Det er vanskelig å si at vi setter endelig sluttstrek nå, men vi prøver med denne kampanjen å gjøre det så grundig som mulig.

Også Leif Arneberg, leder for Tromsø forsvarsforening, tror det blir en tøff jobb å finne «nye» krigshelter

– Det er en vanskelig oppgave. Det er spesielle kriterier for å få en medalje og man må være sikre på at man gjør rett, sier Arneberg.

Følg iTromsø på Facebook!

Lokale folk

Men også han har tro på at det skal gå an å finne folk – også her i Tromsø.

– Nå har jeg ikke hatt så god tid til å fundere på akkurat det. Men ja, jeg har mine tanker om det. Det kan godt være personer fra Tromsø som kan være aktuelle, sier Arneberg.

Men før han begynner å navngi aktuelle personer, vil han snakke litt med andre lokale krigshistorikere.

– Ja, det vil jeg. Men uansett så syns jeg det er greit å ta en gjennomgang av dette nå. Det er en mulighet til å runde av dette, samtidig som nye generasjoner kan få vite litt om det som skjedde under krigen, sier Arneberg.

En av de tidligere har vært lansert som aktuell er Karl H. Rasmussen, som 13. juni 1944  ofret livet ved å hoppe ut av andre etasje i Bankgata av frykt for å sprekke under Gestapos tortur.

Post mortem

Skulle man finne noen som har gjort seg fortjent til en medalje, så vil de etter all sannsynlighet være snakk om avdøde krigshelter. Det erkjenner også Kjetil Henriksen.

– Ja, når det gjelder Narvik så snakker vi om folk som er født i 1920 og tidligere. Så eventuelle tildelinger vil sannsynligvis være post mortem. Men når det er sagt, og dette skal ikke være noen unnskyldning for den tiden som har gått, så er etterkommerne vel så opptatt av dette som kanskje personen selv var. Det kan være viktig for dem at far eller bestefar får sin fortjente heder, selv om aktørene selv er i ferd med å bli borte, sier Henriksen.

Han oppfordrer folk til å sende inn forslag.

Selv om disse medaljene henger høyt, det er jo ikke snakk om noen deltakermedalje, så ønsker vi forslag. Det er nettopp derfor vi gjør dette nå, sier Henriksen.