Nytt tilbud til IT-studenter:

Kan ta studiepoeng i spill

Å ha et egetprodusert mobilspill på CV-en kan bety mye for en informatikkstudent.

SKAL LÆRE BORT KUNSTENE SINE: Henriette Myrlund i Plus Point, Kim Daniel Arthur i Superplus, Stian Hansen i Superplus og Ismet Bachtiar i Plus Point er fire av dem som skal lære IT-studenter hvordan man utvikler og lanserer sitt eget mobilspill i «Tromsø Game Lab».Foto: Ida Ramberg 

nyheter

Institutt for Informatikk ved UiT, Norges arktiske universitet har gått sammen med bedriftsnettverket for spill og interaktive produkter i nord for å tilby «Tromsø Game Lab» til sine masterstudenter.

Dette er et kurs som skal vare ett semester, og som skal gi studentene muligheten til å lære seg å utvikle og lansere et helt eget mobilspill som del av utdanningen.

Og hva sitter studentene igjen med? Ti studiepoeng, et svært nyttig tilskudd på CV-en. Samt eierskap til et helt eget spill.

– Å ha lansert et eget spill når man går ut av skolen er en viktig ting å ha på CV-en. Det viser erfaring, og gjør deg automatisk mer attraktiv på markedet, sier Stian Hansen i spillselskapet Superplus.

– Da vi jobbet i spillselskapet Playfish fikk vi inn 1.500 søknader i løpet av fire år i Tromsø. Da er det viktig å ha noe som gjør at man står ut i søkermassen, legger han til.

Entreprenørskap

Det er de fire spillselskapene Superplus, Plus Point, The Arctic og By U'n Mi samt animasjonsselskapet Fabelfjord som sammen med eksterne foredragsholdere skal drive kurset.

– Vi hadde vært på studietur i Oulo, der de har gjort mye bra med spill og har hele 20 spillselskaper. Vi ble inspirert av «Oulo Game Lab» der studenter ble satt sammen i team og jobbet som en spillbedrift, forteller Kim Daniel Arthur i Superplus.

– Da vi kom tilbake tok Institutt for Informatikk kontakt med oss helt uavhengig av turen og sa de gjerne ville få til noe med spill og entreprenørskap. Det ble nesten akkurat som det vi nettopp hadde sett i Oulo!

Kreativitet

Å utvikle spill handler vel så mye om den kreative prosessen som de tekniske kunnskapene.

– Vi synes det er bra at det lages flere spill, og dessuten blir dette en krysning mellom næringslivet og UiT, sier Arthur, som synes det er viktig å synliggjøre at spill ikke nødvendigvis trenger å brukes som ren underholdning, men også kan brukes i andre næringer, som for eksempel i arbeid med barn og eldre eller i formidling av forskning.

Dersom «Tromsø Game Lab» blir en suksess ser spillselskapene for seg at det kommer til å kjøre en ny runde neste semester. I fremtiden ønsker de også at kursene kan tilbys på flere fakulteter.

Interesse

Anders Andersen, førsteamanuensis på Institutt for Informatikk er usikker på hvor mange studenter som kommer til å delta på kurset.

– Vi håper det kanskje blir opp mot ti, men vi hører rykter om at det kommer flere enn det! Det er mange som er interessert i temaet, og vi har ikke hatt tilbudet før. Dette handler ikke bare om spill, men også om entreprenørskap, sier han.

Han tror kurset vil være nyttig av flere grunner.

– Det ene er det at man faktisk skal lage noe som skal bli et ferdig produkt, det andre er at studentene er interesserte i spill og det tredje er at de får møte eksterne forelesere som skal snakke om spillutvikling og mobilteknologi.