Stiller spørsmål ved trafikksikkerheten

I fjor sørget Arbeiderparti-politikeren Marta Hofsøy for at det ble forkjørsvei i Langnesbakken, nå stiller hun spørsmål ved trafikksikkerheten.

FORKJØRSVEI: Arbeiderparti-politiker Marta Hofsøy stiller spørsmål ved trafkksikkerheten i Langnesveien etter at det ble forkjørsvei. Foto: Åsgeir Johansen 

NYE SKILT: 10. november 2014 kom skiltene med forkjørsvei og vikeplikt opp i Langnesbakken. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

For temmelig nøyaktig ett år siden tok kommunestyrerepresentant Marta Hofsøy (Ap) til orde for å fremme et privat forslag om å gjøre Langnesbakken om til forkjørsvei. 10. november kom skiltene om forkjørsvei i Langnesbakken og vikeplikt fra sideveiene opp.

– Mange var skeptiske for hva det ville bety for farten og om det ble utrygt for barna på skoleveien. Skulle bekymringene vise seg å bli virkelighet, må vi være klare til å ta grep, sier Marta Hofsøy til iTromsø.

Fjerne skiltene?

Hun mener dette var svært etterlengtet, til tross for enkelte kritiske røster hevdet at forkjørsvei ville føre til høyere fart fordi de slapp å ta hensyn til trafikken fra sideveiene. Nå stiller Hofsøy spørsmål om tiltaket har hatt ønsket effekt for dem som ferdes på og langs veien.

Hun mener det må tas grep dersom bekymringene skulle vise seg å bli virkelighet, og i verste fall må forkjørsveiskiltene fjernes. Nå har Hofsøy bedt byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein svare på spørsmål om trafikksikkerheten etter omleggingen i Langnesbakken.

LES MER: Vil ha 30-sone hele døgnet

Kan bli fartskontroll

– Er det mulig på dette tidspunkt å si om forkjørsveiskiltene har bidratt til økt hastighet i bakken, og i tilfelle, hvilke tiltak ser byråden for seg å gjennomføre? Hvordan går det med bygging av fortau nederst i Langnesbakken?

Nå har hun fått svar fra plansjef Per Hareide, i byrådens fravær. Her vises det til at det ikke har vært fartsmålinger verken før eller etter skiltendringene, men at det kan bli aktuelt å be politiet gjennomføre fartskontroll.

– Vår erfaring er at 30 km/t-strekningen blir respektert. Lyssignalet er fortsatt et viktig trafikksikkerhetstiltak for skoleveien til Workinnmarka skole, heter det i svaret til Hareide.

LES MER: "IKEA skal til Tromsø og blir plassert på Langnes. Det er bortimot en skandale!"

Opp til utbygger

Plansjefen skriver videre at bygging av fortau langs nedre del av Langnesveien er knyttet til utbygging av næringsarealene ved Arnesen kontormøbler, og må bekostes av utbygger.

– Det virker som det går bra. Når det gjelder fortauet, haster det mer enn hva Byrådet gir uttrykk for at de mener. Det er en viktig del av trafikksikkerheten i bakken og må komme på plass snarest, sier Marta Hofsøy.

LES MER: Foreldre frykter forkjørsvei