Lover fortsatt friluftssatsing

Tromsø skal fortsatt være en av landets beste friluftskommuner.

FRILUFT: Tromsø skal være med i den nasjonale satsingen «Friluftslivets år». 

OPPGRADERING: Kommunen skal blant annet oppgradere området nedenfor Fjellheisen med nye stier og ny klopping. Bildet er fra kloppene nedenfor Rødtind på Kvaløya. 

OFFENSIV: Jonas Stein lover ytterligere satsing på friluftsliv i kommunen. – Vi skal blant annet utvide Tromsømarka-prosjektet til å omfatte Kvaløya og fastlandet, sier han. 

nyheter

RÅDHUSET: Det lover byråd for næring, kultur og idrett – Jonas Stein.

I neste uke skal byrådet vedta en handlingsplan for hvordan kommunen skal leve opp til den nasjonale satsingen «Friluftslivets år».

- Det er svært viktig for oss i byrådet å følge opp dette, friluftsliv har vært en satsingsområde for oss i flere år, sier Stein til iTromsø.

Tromsømarka

Han peker på Tromsømarka-prosjektet der kommunen har satset nesten ti millioner kroner på å oppgradere turstinettet på Tromsøya.

– Vi skal nå utvide dette prosjektet til også å omfatte Kvaløya og fastlandet. Dessuten så skal vi oppgradere området ved Fjellheisen med nye stier og litt klopping, sier Stein.

Store investeringer

Stein sier at kommunen skal gjennomføre en rekke investeringer som vil gjøre Tromsø til en bedre friluftskommune.

LES OGSÅ: Skal investere fem millioner på Charlottenlund

– Vi er blant annet i gang med å etablere flere utmarksparkeringer for å gjøre tilgjengeligheten til populære turområder bedre, sier han.

Allerede er to nye parkeringsplasser etablert – i Movika og i Finnvikdalen – og flere skal det bli.

– Jeg har ikke oversikten her og nå, men vi har gjort en prioritering over hvor disse parkeringene skal lages, sier Stein.

Inn i planene

Friluftsstenkingen skal imidlertid bli enda mer omfattende, sier Stein.

Tilrettelegging og stimulering skal gjennomsyre det kommunale arbeidet innenfor flere områder.

Byrådet vil at friluftsliv skal inn i kommunens planarbeid og at skoler og barnehager skal bruke naturen aktivt til læring og lek.

Folkehelseperspektivet er også viktig i det videre arbeidet.

LES OGSÅ: Staket i gang Friluftsåret

I forrige uke var helseminister Bent Høie i Tromsø for å innvie det offisielle «Friluftslivets år». Da trakk han fram Tromsøs arbeid med Tromsømarka-prosjektet som et foregangseksempel på hvordan kommunene kan jobbe med saken.

– Klapp på skulderen

Det er jo selvfølgelig inspirerende og motiverende å få en slik anerkjennelse fra ministeren. Vi har mange flotte ansatte som har gjort en veldig god jobb her, sier han.