Skal vurdere verdien av sjakk-OL

Hva sjakk-OL skapte av verdier for Tromsø er et spørsmål Børge Robertsen vil ha svar på før han slutter.

SJAKKAVSLUTNING: Børge Robertsen er engasjert ut februar i forbindelse med rapportskriving, regnskapsavslutning og oppsummering av sjakk-OL. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Daglig leder Børge Robertsen i Sjakk-OL er inne i sluttfasen med avvikling av selskapet som sto bak det største arrangementet nord for Trondheim noensinne. Regnskap, rapporter, arkivering og evaluering gjenstår før historien om Sjakk-OL i Tromsø kan lukkes helt.

LES MER: Fra sjakk til bridge- EM i Mack-hallen

Slutter i februar

– Verdiskapningsanalysen er ikke ferdig ennå. Det er en økonomisk analyse av hva sjakkarrangementet skapte av verdier for Tromsøs næringsliv. Analysen er også av verdi med tanke på fremtidige arrangementer. Det kan være en relevant referanse når byen neste gang skal søke på nye internasjonale arrangementer, sier Robertsen.

Målet er at analysen skal være ferdig i slutten av februar. Da går også engasjementet hans ut.

– Vi skal rapportere til Kulturdepartementet, kommune og fylkeskommunen, og hele arkivet til Sjakk-OL skal overleveres til byarkivet. Arrangementet skal arkiveres for historien.

Det foreløpige regnskapet viser at sjakk-OL gikk med et samlet underskudd på 4,1 millioner kroner eller ca. 3 prosent av det totale budsjettet. Det skyldes i hovedsak etteranmeldte til sjakkolympiaden , hotell No-Show og sviktende billettsalg.

LES MER: – Grunn til å være stolt

Ikke ministermøte

Styreleder Hans Olav Karde og president Jøran Aulin-Jansson i Norges Sjakkforbund inviterte kulturminister Thorhild Widvey til et oppsummeringsmøte av fjorårets sjakkolympiade i forbindelse med at hun er i Tromsø på Nordlysfestivalen. Staten var den desidert største bidragsyteren økonomisk til arrangementet, med rundt 87 millioner kroner.

– Hun hadde ikke anledning til å møte oss, sier Robertsen.

Hva han skal gjøre når februar er over, vet han ikke ennå. Jobben som prosjektleder for bridge-EM til sommeren er allerede besatt.

– Rune Kufaas er prosjektleder. Jeg håper og tror de bruker kompetansen fra sjakk-OL. Det har stor overføringsverdi. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller hva mitt neste prosjekt blir, men jeg er klar for nye utfordringer.

LES MER: Kommunen dekker ikke inn OL-underskuddet