Begravelser kan bli for dyrt for mange

Gravferdsstønad er behovsprøvd, og etterlater avdøde seg forsikringspenger eller formue er det nesten umulig å få støtte.

DØDSDYRT: En begravelse koster dyrt, og kommunaldirektør Stein Vidar Loftås sier at 30.000 kroner nærmest er en minimumspris. Likevel er det nesten umulig å få økonomisk støtte til begravelser. Bildet er et illustrasjonsfoto. Foto: Stian Jakobsen  Foto: Stian Jakobsen

Vår erfaring er at det raskt dreier seg om rundt 30.000 kroner, nærmest som et minimum.

BETALER: kommunen skal dekke begravelseskostnadene dersom det ikke finnes etterlatte eller økonomi i boet til å gjennomføre gravferden, sier Stein Vidar Loftås. Foto: Tom Benjaminsen 

Stønad til gravferd
  • Nav kan gi gravferdsstønad hvis den avdøde var medlem av folketrygden.
  • Gravferdsstønaden er behovsprøvd.
  • Det kan gis opp til 22.083 kroner for å dekke nødvendige utgifter til gravferden.
  • Denne summen blir avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet.
  • I tillegg forkortes summen dersom avdøde etterlater seg forsikringsbeløp.
nyheter

En begravelse kan arrangeres i mange ulike prisklasser, men de aller fleste havner på høye summer.

IMI begravelsesbyrå i Tromsø har en prisliste fra 14.075 kroner for «forenklet begravelse» opp til 84.500 kroner for «påkostet begravelse». Ifølge prislisten koster en alminnelig begravelse 29.950 kroner, og en alminnelig kremasjon 32.858 kroner.

LES OGSÅ: Ordføreren starter kronerulling for å dekke begravelse

Støtte

Nav har gravferdsstønad, men denne er behovsprøvd. Det kan gis opptil 22.083 kroner i støtte til å dekke nødvendige utgifter under gravferden. Dette tillegget blir avkortet mot formue og tjenestepensjon til avdøde måneden etter dødsfallet, i tillegg til at det avkortes hvis avdøde etterlater seg forsikringspenger eller lignende utbetalinger som følge av dødsfallet.

Dersom avdøde ikke har noen etterkommere, eller etterkommerne ikke har økonomisk anledning til å betale for begravelsen, er det kommunens ansvar å påkoste begravelsen.

LES OGSÅ: Slik ser det "nye" Virkelig ut

– Kommunen har ansvar for at alle kommunens innbyggere har rett til gravplass, men den store kostnaden ligger i avviklingen av begravelsen, sier kommunaldirektør Stein Vidar Loftås i Tromsø kommune.

Han forteller at kommunen skal dekke begravelseskostnadene dersom det ikke finnes etterlatte eller økonomi i boet til å gjennomføre gravferden.

– Det er få tilfeller det er snakk om, men det er en kommunal plikt å dekke begravelser som ingen kan påkoste. Kostnaden på begravelser er varierende, men vår erfaring er at det raskt dreier seg om rundt 30.000 kroner, nærmest som et minimum.

Økende trend

De siste to-tre årene har kommunen, ifølge Loftås, bare dekt én begravelse, men de to siste månedene har trenden økt.

– Fra desember og fram til nå har det vært tre tilfeller, så vi ser tydelig en økende trend. Dette ser man også i byer som vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel Oslo og Bergen. Årsaken er nok at folk er mer mobile, og kommer fra andre land og kulturer og har kanskje et tynnere sikkerhetsnett enn vi har, sier Loftås.

LES OGSÅ: "Virkelig" i pengetrøbbel

Hans avdeling legger fram en sak til byrådet 5. februar, hvor nettopp dette temaet tas opp.

– Vi rigger oss for å kunne ta slike oppgaver på en mer forutsigbar måte. Vi ønsker å opprette en ny budsjettpost for å kunne dekke denne typen begravelser, sier Loftås.

Han ønsker at det skal gjennomføres en anbudskonkurranse mellom byens begravelsesbyråer.

– Kostnaden vi har per begravelse nå er preget av at vi ikke har noen konkret avtale med noen begravelsesbyråer. Med en anbudskonkurranse ønsker vi tilbud om hvordan dette kan gjøres i praksis, og til hvilken pris, sier Loftås.