Forener krefter for ny kystvei

NHO, næringsforeninger, regionråd og kommuner i kyst-Troms slår seg nå sammen for å realisere planene om å binde regionen bedre sammen med en kystvei.

STYRINGSGRUPPELEDER: Dag Sigurd Brustind er ordfører i Ibestad og leder styringsgruppen for Prosjekt Kystbyregion Troms. Foto: Kjell Solbakken 

FREMTIDSLØSNING: Illustrasjonen viser hvordan «Kystbyregion Troms» kan integreres tettere med en fremtidsrettet samferdselsløsning. Illustrasjon: Prosjekt Kystbyregion Troms 

veianbefaling: Rambøll-rapport anbefaler kystvei mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad. iTromsø 21. september 2013. Faksimile 

nyheter

– Tidligere har man ikke klart å samle seg om felles prosjekter. Nå samles alle om noe alle kan gå for i fellesskap. Det lønner seg å stå sammen når man må kontakte sentrale beslutningstakere, sier Dag Sigurd Brustind (H), ordfører i Ibestad og leder styringsgruppen for Prosjekt Kystbyregion Troms.

Stor region

Regionrådene i Tromsø-området, Midt-Troms og Sør-Troms har samarbeidet siden 2012 for å bringe dem tettere sammen. Samtidig har NHO og NHO Reiseliv, næringsforeningene i Tromsø, Harstad og Finnsnes og kommunen Tromsø, Harstad og Lenvik jobbet sammen for utvikle større bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Nå slås disse prosjektene sammen til det felles prosjektet «Kystbyregion Troms» hvor målet er å skape en kystregion med integrerte bo- og arbeidsmarkeder på 140.000 innbyggere. Regionen vil ifølge Statistisk sentralbyrå kunne vokse til mellom 165.000 og 180.000 innbyggere i 2040.

LES MER: Anbefaler «oljeveien»

God samfunnsøkonomi

Det forventes stor vekst i sjømat- og biomarine næringer, mineralutvinning, petroleum og petroleumsrelatert industri, samt reiseliv i kystnære områder i Troms. Det til tross, fylket mangler en effektiv og fast kystveiforbindelse mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad. Initiativtakerne mener også at en slik vei vil knytte Troms tettere sammen med regioner både sør- og nordover.

– Vestlandet har fått tilsvarende utbygging på samferdselssida, med økt kapasitet som følge av sjømatutviklingen. Det skjer en større sentralisering av offentlige tjenester, spesielt i en by som Tromsø. For å bøte på ulempene for omlandet kan en ny vei mellom Tromsø og Harstad være løsningen. Vi mener dette er et veldig godt samfunnsøkonomisk prosjekt, sier Brustind.

LES MER: Vil ha fortgang

Langsiktig prosjekt

Styringsgruppen har nå søkt om midler til gjennomføring av en forstudie, som skal danne grunnlag for etablering og finansiering av et forprosjekt. Dersom det også gis grønt lys for støtte til forprosjektet, vil beslutningsgrunnlaget for utvikling av ny kystbyregion kunne være klar ved utgangen av 2017.

– Dette er et langsiktig prosjekt, som er helt i startfasen men som vi mener vi klan få gjennomslag for, sier Dag Sigurd Brustind.

LES MER: Nye undersøkelser for Kvaløy-forbindelse