Frelsesarmeen protesterer mot byggeplaner

Totalrenoverings planer for Storgata 104, 106 og 108 møter motstand i Frelsesarmeen, som holder til på naboeiendommen Grønnegata 97.

POSITIVT: Daglig leder Bård Sverdrup i Totalrenovering mener naboene får bedre parkeringsforhold etter utbyggingen. Foto: Marius Hansen  Foto: Marius Hansen

nyheter

De tre byggene i Storgata er verneverdig og skal restaureres. Tilbyggene på baksiden av bygårdene skal rives og erstattes med boligblokker.

– Blokken som blir liggende nærmest Veitasenteret blir seks etasjer høy, og så vil det trappes ned til fire etasjer mot nordvest, uttalte daglig leder Bård Sverdrup i Totalrenovering til iTromsø i slutten av januar.

LES MER: Skal bygge blokk i sentrum

Verdiforringelse

Nå reagerer Frelsesarmeen på nabovarselet de har fått tilsendt fra Totalrenovering.

– Vi finner det nødvendig å protestere mot de planene som presenteres. Vi er i utgangspunktet negative til en utnyttelsesgrad som betydelig overstiger det som er regulert for området, skriver Frode Åsenden i Frelsesarmeens Eiendommer AS i merknadene.

De mener det legges opp til bygging helt i tomtegrensen, med balkonger og vinduer grensende inntil, og viser til nabogrensen på fire meter i plan- og bygningsloven. Det fører til at de mister dagslys.

– Vi kan ikke godta at Frelsesarmeens verdier forringes, sier Åsenden til iTromsø.

LES MER: Vil ikke ha boliger i bakeriet

Ber om endring

Han mener Totalrenoverings planer vil gjøre det vanskelig for dem på et senere tidspunkt å gjøre noe med eiendommen sin, spesielt med vinduer og balkong nesten i nabogrensa.

– Vi ber om at planene endres/at kommunen ikke godkjenner planene, særlig på bakgrunn av at det nye bygget vil komme helt inn mot vår grense og er utformet på en slik måte at det i praksis blir umulig å bygge ut vår eiendom til nabogrense eller til fire meter unna nabogrense, konkluderer Åsenden i sine merknader.

Totalrenovering skriver i sitt svar til merknadene at når det gjelder plassering av bygg fire meter fra felles grense gjelder andre regler i sentrum. Det innebærer at bygg svært ofte tillates plassert i nabogrense.

LES MER: Med forkjærlighet for gamle hus

Bedre parkering

– Det er også på det rene at sentrumsbebyggelsen er slik at bygg plasseres i eller svært nært nabogrense, skriver prosjekt Ole Vidar Furnes i Totalrenovering i svaret til Frelsesarmeen.

Totalrenoverings prosjekt er planlagt uten parkering på eiendommen.

– Eksisterende parkering i bakgården på vår eiendom fjernes, naboer får vederlagsfritt benytte deler av vår eiendom til parkering og i sum så gir dette bedre parkeringsforhold til naboer, skriver Bård Sverdrup i en e-post.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter