Arctic Center til skjønnsretten

I løpet av februar regner kommunen med å levere skjønnsbegjæring i forbindelse med Arctic Center. Dermed er realisering av alpinanlegget et skritt nærmere.

TIL SKJØNNSRETTEN: Konstituert kommuneadvokat Torbjørn Bakkelund bekrefter at kommunen snart sender skjønnsbegjæring til tingretten samtidig som det søkes fylkesmannen om forhåndstiltredelse. 

MOTPARTEN: Advokat Hege Mortensen i advokatfirmaet Nordia representerer grunneier Sylvi Viken Johansen. Foto: Nordia 

Rask BEHANDLING: Politisk rådgiver Peter Reinholdtsen håper på rask behandling. 

nyheter

Kommuneadvokaten jobber i disse dager med skjønnsbegjæringen som skal sendes til Nord-Troms tingrett. Retten skal blant annet ta stilling til hvor mye grunneierne skal få for grunnen de må avstå til det planlagte alpinanlegget i Håkøybotn.

LES OGSÅ: Starter underskriftskampanje mot Arctic Center

Barmarksbefaring

– Jeg regner med at vi leverer skjønnsbegjæringen til retten i løpet av februar. Spørsmålene som skal avgjøres er om ekspropriasjonsvedtaket blir rettslig godkjent, og i tilfelle hvilken erstatning grunneierne skal tilkjennes, sier konstituert kommuneadvokat Torbjørn Bakkelund.

Det kan imidlertid gå både vinter og vår før saken kommer for retten. Årsaken til det er at retten skal gjennomføres barmarksbefaring i terrenget, når det ikke ligger snø på bakken.

– Det er usikkert om skjønnssaken blir berammet før fellesferien, men vil i alle fall bli gjennomført før neste snøsesong, sier Bakkelund.

LES OGSÅ: Arctic Center er satt på vent

– Ikke hjemmel

Samtidig som kommunen sender skjønnsbegjæring, kommer kommunen til å be om såkalt forhåndstiltredelse til eiendommen det står strid om.

– Kommunen kan søke Fylkesmannen i Troms om samtykke til forhåndstiltredelse. Hvis det gis slikt samtykke, kan tiltakshaver begynne arbeidet med finansiering og planlegging i området, sier Bakkelund.

Advokat Hege Mortensen i advokatfirmaet Nordia representerer grunneier Sylvi Viken Johansen. Hun sier ingenting er avgjort i spørsmålet om det er grunnlag for ekspropriasjon.

– Det retten skal ta stilling til først og fremst er om det er hjemmel for ekspropriasjon. Vi mener det ikke finnes hjemmel for ekspropriasjon, så får vi se om retten er enig eller ikke. Hvis retten kommer til at det foreligger hjemmel, skal retten utmåle erstatning, sier Mortensen.

Nærmere realisering

Det var i mai i fjor byrådet gjorde vedtak om ekspropriasjon av bruksrett til eiendommen i Håkøybotn hvor det siden 1980 har vært planer om alpinanlegg.

– Jeg synes kommuneadvokaten har jobbet godt med saken. Nå er vi klare til å ta denne saken et steg nærmere realisering, sier Peter Reinholdtsen, politisk rådgiver for finansbyråden.

Han viser til tidligere ekspropriasjonssaker hvor tiltakshaver kan søke om å begynne arbeidet til tross for at saken skal gå for skjønnsretten.

– Tiltakshaver kan i prinsippet tiltre området i det skjønnsbegjæringen er sendt inn. Det betyr at de allerede i mars kan sitte på eiendommen, men det forutsetter søknad til, og rask behandling av, fylkesmannen, sier Reinholdtsen.

Skal bli helårsanlegg

Klok av skade kommer ikke Arctic Center til å gå på investorjakt før det faller avgjørelse i skjønnsretten, selv om de eventuelt skulle få forhåndstiltredelse til eiendommen.

– Vi har dummet oss ut to ganger tidligere med å gå ut for å skaffe investorer til drift og bygging før ting var på plass. Det skaper lite troverdighet utad hvis vi går ut nå, selv om vi har hatt følere ute. Vi har tro på at de går bra i skjønnsretten, etter et enstemmig byråd og stort flertall i kommunestyret, og etter at klagen ble avvist av fylkesmannen, sier Knut Wilhelmsen, daglig leder og styremedlem i Arctic Center.

Arctic Center skal ikke bare være et alpinsenter, men driftes på helsårsbasis. Tidligere planer for alpinanlegget må nå designes og detaljplanlegges på nytt.

– Alpinanlegget blir motoren og integrert i reiselivsanlegget som skal bli et helårsanlegg. Det er viktig å få fram at dette gjelder ekspropriasjon av en rettighet til å bruke eiendommen. Vi skal ha tre-fire master på den, ellers kan området brukes som før, sier Wilhelmsen. Relaterte saker: