Byrådet holdt tilbud på eldremat hemmelig

Fylkesmannen mener byrådet gjorde en feil da de holdt anbudsdokumentene for nytt sentralkjøkken hemmelig. Brage Sollund (Ap) mener byrådet ikke ønsker debatt om eldrematen.

REAGERER: Leder i helse- og omsorgskomiteen, Brage Sollund, ble nektet innsyn da sentralkjøkkenet ble lagt ut på anbud. Nå har fylkesmannen vurdert saken, og slår fast at byrådet ikke har rett til å nekte Sollund innsyn. 

Uenig: Byråd for helse og sosial, Kristoffer Kanestrøm, mener Sollund ilegger byrådet motiver de ikke har.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det gamle sentralkjøkkenet på Mortensnes har sprengt kapasitet, og er ikke rustet for å lage måltider til et økende antall eldre. Politikerne i Tromsø er enige om at noe må gjøres, men har vidt forskjellige oppfatninger av hvordan problemet skal løses. Byrådet avgjorde å konkurranseutsette tjenesten, til protester fra Arbeiderpartiet, som heller vil bygge nytt kommunalt storkjøkken.

LES OGSÅ: Byråden møtte med samtlige enhetsledere i pleie- og omsorgstjenesten

Avslo innsyn

Anbudet ble lyst ut, men konkurransen ble senere avlyst, fordi tilbudene var for dårlige. Men da komiteleder Brage Sollund (Ap) ba om innsyn i dokumentene, var svaret fra byrådet nei.

- I første omgang nektet de innsyn i alt. Da jeg påklagde vedtaket til fylkesmannen fant de plutselig et brev om at de gikk fra tre til to måltider i anbudet. Dette er en vesentlig endring som burde vært debattert før et nytt anbudsgrunnlag ble offentlig kjent, sier Sollund.

I et brev til Sollund skriver de fagansvarlige hos Fylkesmannen at kommunen ikke hadde rett til å holde dokumentene fullstendig tilbake fra offentligheten. Brage Sollund gis innsyn i anbudsdokumentene, med unntak av opplysninger som er konkurransesensitive.

- Det er gledelig at jeg endelig får det innsynet jeg har krav på i denne saken. Det er flere arbeidsplasser, og maten til de eldre som står på spill, påpeker Sollund.

LES OGSÅ: – Det er ingen skam å snu

Gikk for langt

Han sier byrådet har gått for langt i å skjule hva de holder på med, og at de er villig til å bryte loven for å holde det skjult. Nå mener han det er på tide at byrådet snur - og legger planene om privatisering på is.

- Det er gått prestisje i denne saken og nå må vi ta til fornuft. Det blir ikke billigere og de har gått tilbake på kvaliteten i anbudet, sier Sollund.

LES OGSÅ: Vil gjennomføre ny anbudsrunde

Han mener at man ved å slippe til private aktører setter kommunen i en vanskelig posisjon på sikt.

- Hadde man fått et godt og rimelig tilbud, ville man vel ikke avlyst anbudsrunden. Skulle man få en avtale som svarer seg økonomisk, er det ikke sikkert at det vil vare. Om noen år kan man stå i forhandlinger med en privat aktør som kan presse kommunen på pris, fordi man ikke har noe alternativ, sier Sollund.

Må ta til etterretning

Byråd for helse og sosial, Kristoffer Kanestrøm, avviser at byrådet har politiske motiv for å holde tilbudene på eldrematen hemmelig.Han sier Sollund ville fått innsyn i saken uansett, etter at anbudsrunde nummer to er avsluttet.

– Så lenge en konkurranse pågår,kan det være uheldig hvis konkurransesensitive opplysninger kommer ut. Men her er altså juristene hos kommunen og fylkesmannen uenige. At Sollund har fått innsyn er noe vi bare må ta til etterretning både i denne og i fremtidige saker, sier Kanestrøm.

Ingen motiv

Han forsikrer at byrådet ikke har noe motiv for å lukke anbudsprosessen, utover hensynet til de som har levert anbud.

– Dette handler kun om hvilket tidspunkt man får innsyn på. Sollund ville i ettertid kunne gått inn og vurdert anbudet, bare ikke mens konkurransen pågår. Mens klagen hans har vært til behandling, er konkurransen avsluttet, så innsyn vil han uansett få. Dette blir i mine øyne litt søkt, poengterer Kanestrøm.

Han mener Sollund sauser sammen politikk og juss, og at beslutningen om å sette sentralkjøkkenet på anbud, uansett er tatt.

– Den politiske beslutningen vil ikke bli påvirket av når Brage Sollund får innsyn i anbudsdokumentene. Han må gjerne være uenig i å sette tjenesten ut på anbud, men det er et annet spørsmål, sier byråden.

LES OGSÅ: Et godt helsebudsjett

Fått godt tilbud

Han kan for øvrig opplyse at anbudsrunde nummer to er avsluttet, og at kommunen har fått et godt tilbud fra en privat aktør.

– Vi har stilt krav om virksomhetsoverdragelse, slik at samtlige av de ansatte på sentralkjøkkenet vil få tilbud om jobb hos den nye leverandøren. I anbudet har vi vektlagt kvaliteten på tjenesten, og hvilket belegg Sollund har for å mene at den blir dårligere, vil jeg gjerne vite, sier Kanestrøm.