Skal bli best på friluftsliv

Tromsø skal bli landets fremste friluftskommune og friluftstankegangen skal gjennomsyre alt kommunalt arbeid.

TIL TOPPS: Daglig leder i Ishavskystens Friluftsråd, Tine Marie Hagelin, vil at Tromsø skal bli landets fremste friluftskommune. Foto: Christer Pedersen 

VIDEREFØRER: Nytilsatt byråd for næring, kultur og idrett, Vanja Terentieff, sier at hun vil videreføre kommunens arbeid innenfor friluftslivet. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

RÅDHUSET: Det er i hvert fall to av de hårete målene som er satt etter at kommunestyret i forrige uke vedtok at Tromsø skal være en offisiell Friluftskommune.

– Vi lykkes med å være en friluftskommune allerede i dag, men vi skal bli enda bedre. Byrådet har en helt klar holdning om at vi skal støtte et godt friluftsliv for innbyggerne, sier Vanja Terentieff, nytilsatt byråd for næring, kultur og idrett.

LES OGSÅ: Staket i gang Friluftsåret

Flere satsinger

Hun viser til at kommunen har satt i gang en rekke friluftssatsinger de siste årene.

– Vi har Tromsømarka-prosjektet – som er helt fantastisk, vi har oppgraderingen av Charlottenlund som vi har startet, og vi har også gjennomført en rekke andre tilrettelegginger og oppgraderinger rundt om i kommunen, sier Terentieff.

Daglig leder i Ishavskysten Friluftsråd, Tine Marie Hagelin, sier at det å bli offisiell friluftskommune forplikter.

– Det betyr i praksis at alt kommunalt planleggingsarbeid skal ha friluftsstenking i bunnen. Det er en tung prosess å få til, men vi har allerede begynt arbeidet, sier hun.

Kartlegging

Blant annet har friluftsrådet tilsatt en prosjektleder som skal veilede kommunens etater i hvordan man konkret legger friluftsverdier til grunn for planarbeid og annen virksomhet.

– Vi skal blant annet kartlegge de mest verdifulle friluftsområdene i kommunen slik at vi får en nødvendig oversikt, sier Hagelin.

Verken Terentieff eller Hagelin tror at det vil kunne oppstå konflikter mellom eksempelvis bolig- og næringsutbygging og verneverdige friluftsinteresser.

LES OGSÅ: Troms skal bli det beste friluftsfylket

– Det tror jeg ikke. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig, og lettilgjengelige friluftsområder er veldig viktige for å skape attraktivitet og bolyst, sier Hagelin.

Hun viser på eksempelvis Tromsø-marka.

Nok til alle

– Tromsø-marka er like viktig for innbyggerne som biblioteket eller alle byens kafeer og kulturliv.

Terentieff er enig.

– Kommunen er så stor og har så store arealer at det ikke vil være nødvendig å havne i konflikt. Det er til gagn for både bolig- og næringsutvikling at Tromsø er en god friluftskommune, sier byråden.

At kommunen er blitt en offisiell friluftskommune er en del av regjeringens «Friluftslivets År». Når året er omme skal samtlige deltakende kommuner sende inn en rapport på hva som er gjort.

– Jeg kan ikke se hvorfor ikke Tromsø da skal kunne bli kåret til landets beste friluftskommune, sier Hagelin.

LES OGSÅ: Derfor må ordføreren sove utendørs

FAKTA:

Som Friluftskommune forplikter kommunen seg til å

– Støtte friluftslivet aktivt

– Støtte arrangement som skal stimulere økt friluftsliv

– Styrke folkehelsen gjennom aktivt friluftsarbeid

– Innarbeide friluftsinteresser i kommunalt planarbeid

– Stimulere til møter om friluftsliv mellom den kommunale ledelsen og innbyggerne – eksempelvis ordførerturer og «bålsamtaler».