Inviterer 33.000 til helseundersøkelse

Gjennom seks helseundersøkelser har 40.000 tromsøværinger bidratt med unik kunnskap om helse og sykdom. Fra onsdag skal igjen tromsøværingenes helse under lupen.

todelt: Tromsøundersøkelsen er todelt, en hovedundersøkelse for alle og en spesialundersøkelse for tilfeldig utvalgte. Foto: Bjørn-Kåre Iversen, uit.no/helsefak 

Tromsøundersøkelsen
  • Startet i 1974 som følge av høy forekomst av hjerte- og karsykdom i Nord-Norge
  • Har siden vært gjennomført med 6-7 års mellomrom, årets er den syvende i rekken
  • Hovedundersøkelsen: Måling av høyde, vekt, horte- og livvidde, blodtrykk og puls, blodprøve, bakterieprøve fra nese og hals, spyttprøver, smertefølsomhet, tannsjekk, fysisk aktivitet og kosthold
  • Spesialundersøkelsen: Urinprøve, blodprøve, EKG, kognitiv funksjon, fysisk funksjon, ultralyd av halspulsåre, fotografering av øyebunnen, lungefunksjon, måling av beintetthet og ultralyd av hjertet
  • Det skal forskes på hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdommer, diabetes, psykisk helse, muskel- og skjelettplager, aldring og demens, fysisk aktivitet og kosthold, kronisk smerte, risikofaktorer for sykdom, antibiotikaresistens og miljøgifter

BLODTRYKK: Høyde, vekt, hofte- og livvidde, blodrykk og puls blir målt. Foto: Bjørn-Kåre Iversen, uit.no/helsefak 

forskning: I forbindelse med Tromsøundersøkelsen er det mer enn 50 prosjekter skal forske på forekomst, forebygging og behandling av folkehelseproblemer. Foto: Bjørn-Kåre Iversen, uit.no/helsefak 

nyheter

Til den forrige Tromsøundersøkelsen møtte 10.500 deltakere og ga blant annet grunnlaget for verdens største smerteundersøkelse. Med 33.000 utsendte invitasjoner til alle tromsøværinger over 40 år, befester Tromsøundersøkelsen sin posisjon som barometer for folkehelsen og Norges mest omfattende samling av helsedata.

– Vi åpner dørene onsdag og invitasjonene ligger allerede i mange postkasser, sier Heidi Johansen, prosjektleder for Tromsøundersøkelsen.

Nasjonal betydning

Torsdag var det omvisning for blant andre stortingspolitikere i lokalene på Langnes hvor den syvende runden med Tromsøundersøkelsen skal foregå.

Tromsøundersøkelsen har en prislapp på 65 millioner kroner, men i motsetning til en lignende helseundersøkelse i Nord-Trøndelag mottar Tromsøundersøkelsen ingen statlig finansiering. Politikerne var invitert til Tromsø for å diskutere Tromsøundersøkelsens fremtid.

– Dataene som samles inn har nasjonal betydning. Det handler om forskning på folkehelsen som er et nasjonalt ansvar. Nord-Trøndelag er finansiert over statsbudsjettet, mens vi får ingenting, sier Sameline Grimsgaard, leder av styringsgruppa.

– For 65 millioner kroner får man mye forskning. Det er ei pølse i slaktetida, sier Johansen.

LES MER: Rekrutterer ungt til Tromsø-undersøkelsen

Krever likebehandling

Ap-politiker Tove Karoline Knutsen på Troms-benken vil jobbe for å få Tromsøundersøkelsen inn på statsbudsjettet.

– Det at de to undersøkelsene er ulikt finansiert var med i vår budsjettmerknad i høst. Vi mener de to må likebehandles og vi kommer til å ta det opp til høsten i forbindelse med neste års budsjett, sier Knutsen.

50 medarbeidere skal fra neste uke sørge for at de oppmøtte blir veid, målt, tatt prøver av og undersøkt for å gi forskerne materiale til å forske på blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdommer, diabetes, psykisk helse og fysisk aktivitet og kosthold.

LES MER: Testet smerteterskelen

Spesialundersøkelse

Selv om 33.000 invitasjoner er sendt ut, har Tromsøundersøkelsen erfaring med at ikke alle stiller opp, til tross for at undersøkelsene både er gratis og at alle får tilsendt noen av resultatene.

– Vi regner med et oppmøte på rundt 70 prosent eller 22.000 tromsøværinger. Fram til oktober neste år vil vi ha mellom 80 og 100 personer innom daglig. Vi har et gigantisk apparat i sving for å gjennomføre Tromsøundersøkelsen, sier Johansen.

Tromsøundersøkelsen er todelt. Første del innkalles alle til, mens del to er en spesialundersøkelse hvor 10 000 tilfeldig utvalgte deltakere innkalles to uker etter for nye undersøkelser. Rundt 1.000 unge i alderen 22–25 år skal også innkalles, som en oppfølging av at de ble undersøkt for henholdsvis fem og tre år siden.

LES MER: 40 år med tromsøværingen under lupen