Pumper inn millioner i avgift

Bensinavgiften på 93 øre som tromsøværingene betalte i fjor utgjorde vel 30 millioner kroner. Pengene finansierer blant annet nye fortau.

TROMSØAVGIFT: Byens drivstoffstasjoner pumpet inn 30 millioner kroner i tromsøavgift i 2014. Foto: Ronald Johansen  Foto: RONALD JOHANSEN RONALD JOHANSEN

nyheter

Det går fram av årsregnskapet for 2014 til Tromsø Veg AS. Selskapets formål er å forvalte inntektene fra det såkalte «Tromsø-bidraget». I fjor gikk pengene til blant annet prosjekter for myke trafikanter og kollektivtrafikk.

Stakkevollveien

– «Tromsø-bidraget» finansierte nytt fortau ved Troms Kraft i Tromsdalen, gang- og sykkelvei ved Pyramiden, gangvei ved rideskolen og busslomme i Eidkjosen, sier styreleder Knut Lægreid i Tromsø Veg AS.

Tromsøavgiften utgjør 0,7450 kroner per liter, eksklusiv merverdiavgift, eller rundt 93 øre inklusiv merverdiavgiften. Pengene som kommer inn vil i fremtiden blant annet bli brukt til å oppgradere Stakkevollveien, som kommunestyret nylig vedtok, med firefelts kjørevei, kollektivfelt, gangvei/sykkelvei på vestsiden og fortau på østsiden.

Avtalen om innfordring av «Tromsø-bidraget», Tromsøpakke 3, løper fram til 31. juli 2016. Hva som skjer etter det med drivstoffavgiften, er uklart.

LES OGSÅ: Vil øke drivstoffavgiften

Overskudd

 – Vi har sagt at vi ikke vil ha økning i bilrelaterte avgifter, som bompenger, rushtidsavgift og bensinavgifter. Drivstoffavgiften kan enten opphøre eller det kommer en ny Tromsøpakke 4 med statlig, fylkeskommunalt og kommunalt bidrag, sier Britt Hege Alvarstein (Frp), byråd for byutvikling.

14. april er det generalforsamling i Tromsø Veg AS. Ifølge årsberetningen går det fram at selskapet i 2014 hadde et regnskapsmessig overskudd på grunn av høye finansinntekter. Det har derfor ikke vært nødvendig med overføring fra tromsøavgiften til dekning av kostnader. Overskuddet på nesten 830.000 kroner er avsatt til utbetaling til Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Ny Kvaløyforbindelse

Høyere honorar

Selskapet har ingen ansatte, og styreleder har ingen lønnsavtale knyttet opp mot en eventuell fratredelse, heter det i notene til årsregnskapet. Styrehonorarene økte fra 70.000 kroner i 2013 til 80.000 kroner i 2014. Tromsø kommune er største aksjonær, med 66,67 prosent av aksjene. De resterende aksjene eies av Troms fylkeskommune.

Nestleder i styret, Tor Zachariassen (Ap), og styremedlem Alvhild Yttergård, er på velg, som henholdsvis fylkeskommunens og kommunens representanter.

LES OGSÅ: Disse står bokstavelig talt i veien