Vil ha gigantisk snowboard-konkurranse til Tromsø

Ordfører Jens Johan Hjort vil at Tromsø skal bli Air+Style-destinasjon i 2016

BRETTKONKURRANSE: Ordfører Jens Johan Hjort vil ha snowboardkonkurransen Air+Style til Tromsø. Air-Style skal ha sett seg ut mulige lokasjoner for å bygge en 50 meter høy "Big-Air-rampe" og konsertarena allerede. Hjort skriver til kommunestyret at Mandelasletta fremstår som mest aktuell. Foto: Marius Hansen 

FORESLÅR: Ordfører Jens Johan Hjort foreslår at kommunestyret skal be byrådet utrede spørsmålet om Tromsø skal bli en Air-Styledestinasjon i 2016. 

nyheter

Hjort har fremmet følgende private forslag for kommunestyret: «Kommunestyret ber byrådet utrede spørsmålet om Tromsø skal bli Air-Style-destinasjon i 2016, med mulighet for årvis deltakelse. Utredningen legges fram for kommunestyret til avgjørelse, senest i kommunestyremøte 29. april 2015».

I brevet til kommunestyret skriver Hjort at kommunen ble kontaktet av representanter fra Air+Style, som er et av verdens største snowboardarrangement, med et ønske om at Tromsø skulle bli en årlig Air-Style-destinasjon. Ordføreren har sammen med byråd Jonas Stein hatt flere møter med representanter for arrangementet, og Stein besøkte arrangementet i Innsbuck i januar. Hjort skriver videre at det har vært gjennomført flere møter med representanter fra det offentlige og fra næringslivet i Tromsø.

– Gjennomgående er tilbakemeldingene meget positive. Fra næringslivshold har man imidlertid signalisert ønske om at kommunen tar eierskap til arrangementet, skriver Hjort.

LES OGSÅ: Tromsø omsatte for 105 mill. på sjakk-OL

Shaun White

Den verdenskjente snowboardkjøreren Shaun White har aksjemajoriteten i selskapet, og dersom Tromsø blir en del av den årlige turneringen vil White ifølge Hjort besøke Tromsø årlig, samt promotere byen til følgerne sine på sosiale medier.

Videre skriver Hjort at et slikt arrangement vil hente verdensstjerner til Tromsø.

– De aller beste brettkjørerne i verden deltar. Verdensstjerner hentes inn til den musikalske delen, skriver ordføreren.

Videre argumenterer han med at mediedekningen vil være større enn i tilknytning til Arctic Race, og at risikoen for arrangementet ut over inngangsbilletten på syv millioner kroner i året, vil ligge på Air+Style. Byen skal også beholde 30 prosent av sponsorrettighetene lokalt.

Ifølge Hjort har Tromsø nå opsjon på å få monopol på arrangementet i Skandinavia. Oslo skal ha bedt om å få komme inn, men skal være satt på vent.

LES OGSÅ: Ti apper du bør ha hvis du elsker å gå på ski

Vil ikke fremme

Ordføreren skriver videre at han har bedt byrådsleder Øyvind Hilmarsen om å fremme saken for kommunestyret. Byrådslederen skal ha svart at han ikke finner grunnlag for å fremme en sak for kommunestyret uten at det foreligger forpliktende tilsagn fra andre samarbeidspartnere.

– Dette er en svært viktig sak for både regionen, Tromsø kommune og kommunens innbyggere. Som kommunestyrerepresentant er jeg opptatt av at Tromsøs høyeste organ – kommunestyret – skal treffe den endelige beslutning i denne sak, skriver Hjort.

Videre uttaler han at han ikke aksepterer svaret fra byrådslederen, og at han derfor fremmer forslaget privat.

LES OGSÅ: Åpner skøytespor til Tromsdalen