Høyhusfeber i Tromsø

Utbyggere står i kø for å bygge i høyden, både langs Strandveien, Stakkevollveien og midt i sentrum, men kommunen mangler strategi for å møte høyhusboomen.

HØYHUSDEBATT: The Edge skapte stor debatt før det ble bygd, etter at det sto ferdig stilnet kritikken. Nå inviterer byutviklingssjef Mette Mohåg (fra venstre), planlegger Bodil Ruud og prosjektleder for "Hvor går Tromsø?". Tandi Reason Dahl, debatt om høye hus.  Foto: Ronald Johansen

Fra venstre: Tandi Reason Dahl, planlegger Bodil Ruud og prosjektleder for "Hvor går Tromsø?" og byutviklingssjef Mette Mohåg.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

10 etasjer, 12 etasjer, 14 etasjer, 16 etasjer eller 20 etasjer? Det er spørsmål Byutvikling stadig oftere må forholde seg til uten å ha noe klart og retningsgivende svar å gi utbyggerne som spør.

– Tromsø har sentrumsplaner som ikke sier noe om byggehøyde, bortsett fra områder med vernestatus. Vi mangler en høyhustrategi, sier byutviklingssjef Mette Mohåg i Tromsø kommune.

Trenger forutsigbarhet

Tirsdag er hun en av innlederne på et åpent lunsjmøte om høyhus. Med utgangspunkt i at mange mener høyhus er bærekraftig byutvikling som gir en tett by med mange boliger, urban aktivitet og mindre bilkjøring stilles spørsmålene: Vil vi ha høyhus overalt? Vil vi ha høyhus i Tromsøs gamle bysentrum?

– Høyhusdebatten er aktuell nå og det er viktig å få innspill. Jeg opplever høyhus som utfordrende når vi ikke har en samlet strategi. En høyhustrategi er viktig for å skape forutsigbarhet. Uten en strategi har vi ikke kontroll på helheten og vi mister styringen.

LES MER: Lover frislipp på boligbygging

Sykehotellet greit

Byrådet har åpnet både for tettere og høyere bebyggelse, som en mulighet for å dekke behovet for flere boliger. Hotellene har allerede banet vei for stadig nye byggehøyder: Sykehotellet med sine 17 etasjer blir byens høyeste bygg, Buchardt-hotellet kan bli 14 etasjer og The Edge er 13 etasjer.

– Utfordringen med høyhus er blant annet omgivelsene. Jeg tror ikke det finnes et enkelt svar på hvor høyt, høyt er. Hva er et høyhus i Tromsø? Byggehøyden til The Edge utløste i sin tid store protester, men de fleste er i dag enige om at bygget fungerer godt i omgivelsene. Det er altså et godt eksempel på at høye bygg kan innpasses i et etablert bygningsmiljø med langt lavere byggehøyder. Sykehotellet er et greit og uproblematisk bygg, men høyden avhenger av omgivelsene, sier Mohåg.

LES MER: Vil bygge på syv etasjer

Flere høyhusprosjekt

Planlegger Bodil Ruud på Byutvikling, som også deltar på høyhusmøtet, mener The Edge har ført til ny aktualitet om å bygge i høyden.

– Det virker som mange utbyggere skuler til The Edge og at det har blitt målestokken for høyhus i Tromsø. Høyhus i sentrum kan være vanskeligere enn utenfor sentrum, på grunn av kulturminner og det historiske sentrum, sier Ruud.

Også flere boligprosjekter utfordrer tålegrensen for høyhus. På Strandkanten planlegges boligblokker på 16 etasjer, Kræmer Brygge og Bjørnstranda ved Stakkevollveien blokker 15 etasjer og Solseilet ved Saraholla blokk på 11 etasjer.

LES MER: Vil ha flere høyhus

For drastisk

To prosjekter har allerede fått tommelen ned av Byutvikling. Et syv etasjers tilbygg på Havnebygget, på toppen av dagens fem etasjer, blir omtalt som «svært problematisk». Også forslaget om et 20 etasjers bygg i Skippergata blir kategorisk avvist.

– Med en gesimshøyde på 3,5 meter vil det skisserte tårnet i sørlig ende av bygget få en høyde på cirka 70 meter. Denne høyden skiller seg drastisk ut fra all bebyggelse i nærheten, og vil gjøre tårnet til Tromsøs høyeste bygg, konkluderer byutviklingssjefen med i sitt avslag.

LES MER: Blir byens høyeste bygg