Vil ha avfallssug i sentrum

Det kan bli slutt på avfallsdunker og containere i sentrum dersom byrådet satser på avfall i rør. Remiks-direktør Bård Jørgensen har løsningen klar.

LØSNINGEN: Bård Jørgensen viser systemet som beboere ved Skansen bruker. Her suges avfallet av gårde. 

Skjemmende: Dersom direktør Bård Jørgensen i Remiks får det som han vil, kan det bli slutt på skjemmende søppelcontainere rundt om i sentrum. 

Tromsø by – bare rør
  • Faveo prosjektledelse utredet i 2012 et idéprosjekt på oppdrag av Remiks Miljøpark AS for å kartlegge interessen for nedgravde avfallsløsninger i sentrum
  • Målet er å skape et levende og attraktivt sentrum for innbyggere, næringsliv og besøkende
  • I rapporten er det gjort tekniske og økonomiske vurderinger, og det er sett på fordeler og ulemper med ulike løsninger
  • En interessentanalyse for 11 aktører innen hotell, restaurant og eiendom i sentrum viser at avfallssug kan dekke behovene for frigjøring av areal, mindre tungtransport, estetisk gevinst, mer hygienisk og minimere risiko for skadedyr
  • Målgruppen for rapporten er byrådet, som må fatte prinsippvedtak, og næringsliv/innbyggere
  • Primært ønskes et prinsippvedtak om utbygging av stasjonære avfallssug, fortrinnsvis sentralt for å betjene både næringsliv, publikum og husholdninger
  • Rapporten viser alternativer for eierskap og drift av løsningene
nyheter

– Forsøpling i sentrum er en evig diskusjon. Det har vært snakket entusiastisk i flere år om avfallssug som en fantastisk god løsning for sentrum, sier direktør Bård Jørgensen i Remiks.

«Tromsø by – bare rør!» er tittelen på Remiks-rapporten som tar til orde for en avfallsløsning med nedgravde rør og avfallssug for næringsdrivende, beboere og besøkende i sentrum. Rapporten konkluderer med at «nedgravde avfallsløsninger vil være en fremtidsrettet løsning for en by i rivende utvikling, blant annet med store utbyggingsprosjekter i sentrum og langs Stakkevollveien».

LES OGSÅ: Byråd: - Spennende og fremtidsrettede tanker

Avfallssug fungerer

– I dag leverer 4.500 husstander avfallet i rør under jorda, det er fullt mulig å utvide ordningen.

Kommunestyret i Bergen gjorde prinsippvedtak om rørbasert oppsamling av avfall i 2008. Med sine trange smug og allerede dårlige byluft, er målet å få ned trafikken og fjerne overflatecontainere som både kan være brannfarlige og tiltrekke seg rotter.

– Dette bør også vi ha i sentrum. Det er stygt med containere og søppelbokser på lyktestolpene. De kan erstattes med nedkast koblet til avfallssug. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra husholdningene som har det, hvorfor ikke også bruke det i det offentlige rom, sier Jørgensen.

LES OGSÅ: Vil ha mindre restavfall

Samordne graving

En mulighet er at avfallet fra sentrum blir sugd inn i en terminal i sentrum og deretter havner i ulike containere, alt etter type avfall.

– Parkeringstunnelen skal utvides, hvorfor ikke legge inn rør som kan trekke inn avfallet samtidig? I forbindelse med at Storgata skal graves opp kan man samordne det med rør for avfallssug, mener Remiks-direktøren.

LES OGSÅ: Hva skal pengene brukes til?

Må ha prinsippvedtak

Remiks har vært i dialog med Næringsforeningen, Tromsø havn og hotellene om avfallssug, som alle har vist stor interesse. Nå gjenstår det å forankre prosjektet politisk.

– Avfallssug er luksusmodellen og det mest avanserte som finnes og som skiller kastested og hentested. I andre felles løsninger, eksempelvis nedgravde containere, må man enten gå langt med avfallet eller det må kjøres inn i bo-/næringsområde med store biler. Utfordringen, og neste steg, blir nå finansiering og prinsippvedtak om avfallssug i sentrum, sier Bård Jørgensen.

LES OGSÅ: Remiks-sjefen: - Vi kunne informert bedre